طرح‌های پژوهشی در حال اجرا
ردیف عنوان سال مجری
1

 

شناسایی چالش ها و راهکارهای رهبری بالینی در ایران: مطالعه کیفی


1395 حمید رواقی
2

 

 طراحی مدل پیش بینی خطر پذیرش سالمندان در بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد


1395 محمدرضا ملکی
3

 

بررسی هزینه-اثربخشی و هزینه-مطلوبیت داروهای ضد فشار خون: مطالعه مرور نظام مند


1395 عزیز رضاپور
4

 

مقایسه نسبت تغییر در درآمد پزشکان متخصص و پرستاران قبل و بعد از اجرای کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت و مقایسه میانگین درآمدها با کشورهای منتخب


1395 علی مزدکی
5

 

بررسی آثار سالمندی جمعیت بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ مورد ایران


1395 پوران رئیسی دهکردی
6

 

بررسی علل و راهکارهای کاهش کسورات درآمدهای اختصاصی بیمارستان ها


1395 علی سرابی آسیابر
7

 

شناسایی راهکارهای کنترل هزینه در طرح تحول نظام سلامت ایران


1395 علی سرابی آسیابر
8

 

بار اقتصادی مبتلایان به آلزایمر در سالمندان شهر تهران در سال

1395

1395 فربد عبادی فرد آذر
9

 

ارزیابی فناوری سلامت داروی ایواپرادین در مقایسه با آنتولول در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه


1395 حسین شعبانی نژاد
10

 

بررسی رابطه شایستگی مدیران و عملکرد سازمانی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران


1395 فربد عبادی فرد آذر
11

 

طراحی الگوی ساختاری مدت اقامت بیماران بستری در مراکز آموزشی و درمانی کشور


1395 سودابه وطن خواه
12

 

بررسی میزان اثرگذاری طرح تحول سلامت بر مخارج سلامت پرداخت شده از جیب سالمندان


1395 عزیز رضاپور
13

 

بررسی هزینه-مطلوبیت داروی رزوواستاتین 20 میلی گرم در مقایسه با عدم انجام مداخله جهت پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در ایران با استفاده از مدل مارکف


1395 عزیز رضاپور
14

 

برآورد بار اقتصادی بیماری های دهان و دندان سالمندان در ایران،

1394

1394 علی ابوترابی
15

 

ارزیابی نظام مدیریت عملکرد کارکنان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران


1394 سودابه وطن خواه
16


ارزیابی اقتصادی مداخلات تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به ترومبوز وریدی عمقی (DVT) یک مطالعه مرور نظام‌مند


1394 مرجان حاج احمدی‌پور
17

 

طراحی مدل ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی


1394 پروین ابراهیمی
18

 

بررسی رابطه بین هزینه‌های سلامت و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی


1394 فربد عبادی فرد آذر
19

 

طراحی مدل ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران از طریق محاسبه تعداد بهینه تخت‎های بستری با استفاده از رویکرد برنامه ریزی آرمانی در سال1394

1394 سودابه وطن خواه
20

 

تحلیل هزینه‌های مستقیم درمانی و غیر درمانی و هزینه‌های غیر مستقیم سالمندان بستری شده در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1394


1394 عزیز رضاپور
21

 

بررسی تاثیر اجرای کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت بر کسورات بیمه خدمات سلامت در صورت‎حساب‌های ارسالی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال (94-1393)


1394 علی مزدکی
22

 

روند هزینه‌های کمرشکن سلامت در ایران و عوامل موثر بر آن؛ مرور نظام‌مند و متاآنالیز


1394 آیدین آرین خصال
23

 

عدالت در تامین مالی مخارج سلامت در خانوارهای بیماران قلبی عروقی


1394 عزیز رضاپور
24

 

هزینه مطلوبیت استنت‌های داروئی در مقایسه با استنت‌های فلزی در بیماران عروق کرونری با آنژین پایدار تحت آنژیوپلاستی (94-1393)


1394 عزیز رضاپور
25

 

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و بهره وری کارکنان در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران(1393)


1393 سودابه وطن خواه
26

 

عوامل موثر بر پرداختی از جیب مراقبت‌های درمانی در بیماران بستری در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران


1392 سید حسام سیدین
27

 

موانع و تسهیل کننده‌های اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد در میان مدیران پرستاری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران: پژوهش کیفی


1392 احمد براتی مارنانی
28

 

محاسبه بار اقتصادی بیماری مالتیپل اسکلروزیس در استان مازندران طی سال1390


1392 نسرین شعربافچی زاده
29

 

بررسی تاثیر شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی بر سلامت در سال های(2010-2000)


1392 مهدی جعفری
30

 

بررسی صلاحیت‌های رهبری مورد نیاز مدیران پرستاری در بیمارستان‌های دولتی شهر تهران(1392)


1392 حمید رواقی
31

 

تحلیل بار اقتصادی بیماری هموفیلی در جمهوری اسلامی ایران (92-1391)


1391 مهدی جعفری
32

 

تبیین فرآیند تطابق با دستورات مافوق در تکنسین‌های اورژانس پیش بیمارستانی


1391 آیدین آرین خصال
33

 

تحلیل تاثیر مولفه‌های مدیریت دانش بر پرونده الکترونیک سلامت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران


1391 حمید رواقی