هسته پژوهشی مدیریت درآمد در نظام سلامت

اهداف:

·        شناسایی ظرفیتهای ایجاد درآمد و ارائه الگو برتر جهت خلق منابع جدید مالی برای بخش سلامت کشور

·        کاهش 3% درصدی کسورات بیمه‌ای در سطح دانشگاه و تحلیل تأثیر بیمه‌گران در حوزه مالی بیمارستان‌ها

·        شناسایی نقاط آسیب‌‌پذیر که باعث عدم تحقق درآمد خدمات ارائه شده در بيمارستان می‌گردد

·         ارائه الگو جهت عقد قرارداد و برون‌سپاری خدمات به بخش خصوصی در حوزه‌هاي مالي

 

 

 

 

خطوط تحقیقاتی:

ü     شناسایی ظرفیت مالی بیمارستان‌ها

ü     برون‌سپاری خدمات در سیستم سلامت و آثار آن

ü     شناسایی نقاط آسیب‌پذیر درآمدی

ü     تحلیل ریشه‌ها و علل کسورات بیمه‌ای و ارائه الگوی مربوطه جهت رفع این مسئله

ü     ارزيابي اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي در بيمارستان‌ها

 

برنامه ها:

v                تقسیم بندی حوزه‌های مطالعه و ارائه اولویت‌های پژوهشی با توجه به ضرورت و اهمیت هر کدام از اهداف با توجه به شرایط موجود

v       همکاری با نهادها و دستگاه‌های ذینفع در چارچوب اهداف تعیین شده جهت به اشتراک‌گذاری شواهد و ارائه نتایج کاربردی و قابل اجرا

v                ارائه حمایت‌های مالی و اداری مقتضی جهت انجام پژوهش‌ها با محوریت اهداف تعیین شده

v                اطلاع‌رسانی مقتضی نتایج پژوهش‌ها به ذی‌نفعان و سیاست‌گذاران بخش سلامت

v                تهیه و تدوین کتاب در حورزه مدیریت منابع مالی بیمارستان‌ها

 

دستاوردهای مهم:

o       افزایش درآمد دانشگاه با استفاده بهینه از کلیه ظرفیت‌های شناسایی شده دانشگاه در سه بخش درمان، آموزش و پژوهش

o       جلوگیری از هدر رفت منابع از طریق کاهش کسورات و ارزيابي طرح‌هاي سرمايه‌اي در مراكز درماني

o       ارائه‌ی شواهد مبتني بر پژوهش به سیاست‌گذاران نظام سلامت جهت تصمیم‌گیری در حوزه برون‌سپاری خدمات

 

مراکز و نهادهای همکار:

v                سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

v                مدیریت بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

v                معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور

v                سازمان‌های بیمه‌گر دولتی و خصوصی

 

اعضای هسته مدیریت درآمد در نظام سلامت

ناظرعالی هسته: دكتر عزیز رضاپور

مسئول هسته: دكتر حسن ابوالقاسم گرجي

دستیار هسته: علي سرابي آسيابر