هسته پژوهشی اقتصاد بیماری های قلبی و عروقی

اهداف:

·        انجام مطالعه و پژوهش­هاي کاربردي و بنيادي اقتصادی در زمینه اقتصاد مراقبت‌های قلبی عروقی

·   ارتقای سطح دانش، مهارت و توانمندسازی پژوهشگران و متخصصین در زمینه تحلیل‌های مختلف ارزیابی اقتصادی مداخلات در عرصه بیماری‌های قلبی عروقی

·        ارتقای سطح تصمیم‌گیری‌های کشوری مبتنی بر دانش تولیدی در زمینه اقتصاد بیماری‌های قلبی عروقی

·        جمع‌آوري و طبقه‌بندي یافته‌های مطالعات مربوط به اقتصاد بیماری‌های قلبی عروقی و انتشار آن‌ها

·        همکاري علمي با مراکز تحقيقاتي بیماری‌های قلبی عروقی

·        ارایه راه‌کارهاي عملي و كاربردي مناسب در زمینه اقتصاد بیماری‌های قلبی عروقی

 

خطوط تحقیقاتی:

Ø     برآورد بار اقتصادی ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی از دیدگاه جامعه، نظام سلامت، سازمان‌های بیمه‌گر و بیماران

Ø     شاخص‌های پرداخت از جیب بابت مراقبت‌های سلامت بیماری‌های قلبی عروقی

Ø     شناسایی نابرابری‌های بیماری‌های قلبی عروقی و تبیین اثرات نهایی فاکتورهای تأثیرگذار

Ø     برآورد هزینه‌های بیماری‌های قلبی عروقی از دیدگاه نظام سلامت، سازمان‌های بیمه‌گر و بیماران

Ø     تحلیل‌های هزینه اثربخشی برنامه‌ها و مداخلات بالینی ارایه شده برای بیماران قلبی عروقی

Ø     تحلیل‌های هزینه مطلوبیت برنامه‌ها و مداخلات بالینی ارایه شده برای بیماران قلبی عروقی

Ø     تحلیل‌های هزینه منفعت برنامه‌ها و مداخلات بالینی ارایه شده برای بیماران قلبی عروقی

 

برنامه‌ها:

ü                 تعیین اولویت‌های پژوهشی پیرامون اقتصاد بیماری‌های قلبی عروقی

ü                 انجام مطالعات مرور نظام مند در ارتباط با اثربخشی، ایمنی، و مقبولیت فن‌آوری های عرصه بیماری‌های قلبی عروقی

ü                 تألیف یا ترجمه کتب و متون علمی مناسب در زمینه بیماری‌های قلبی عروقی

ü                 حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی در حوزه اقتصاد بیماری‌های قلبی عروقی

ü                 برگزاری سمینار، کارگاه تخصصی، و ژورنال کلاب با مشارکت متخصصین امر

ü                 جذب و بکارگیری محققین و منابع مالی از سازمان‌های مرتبط

ü                 جذب نیازها و اولویت‌های پژوهشی مراکز و نهادهای مرتبط با مراقبت‌های قلبی عروقی

دستاوردهای مهم:

·                    جلوگیری از هدررفت منابع مالی با تخصیص مناسب منابع در عرضه مراقبت‌های بیماری‌های قلبی عروقی

·                    فراهم‌آوری زمینه برای سیاست‌گذاری با محوریت بهبود عدالت در تأمین مالی و بهره‌مندی از مراقبت‌های قلبی عروقی

·                    تعیین مداخلات هزینه اثربخش و ارایه گایدلاین‌های مناسب در عرضه مراقبت‌های قلبی عروقی

مراکز و نهادهای همکار:

v                مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

v                معاونت‌های درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

v                مرکز ملی پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

v                انجمن‌های علمی تخصصی در زمینه اقتصاد و مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت

v                سازمان‌های بیمه‌گر دولتی و خصوصی

 

اعضای هسته اقتصاد بیماری‌های قلبی عروقی

ناظرعالی هسته: دکتر عزیز رضاپور

مسئول هسته: دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل

دستیار هسته: دکتر فربد عبادی فردآذر