کتب منتشر شده
لیست کتب منتشر شده توسط مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

عنوان کتاب تالیف ترجمه نویسندگان / مترجمان

بودجه در نظام سلامت

*  

دکتر عزیز رضاپور، دکتر علی سرابی آسیابر، مهدی مختاری پیام

طراحی، تجهیز و توسعه بیمارستان

*   دکتر سودابه وطن خواه، سجاد درزی رامندی، مینا ابوترابی، احمد صادقی

مدیریت دانش در بهداشت و درمان

*  

امیر بهبودی، اسما بهبودی، شهربانو لاغر فیروزجائی

فرهنگ مدیریت و اقتصاد سلامت

*  

دکتر عزیز رضاپور، دکتر روح اله زابلی، محمدرضا سلطانی زرندی، مصطفی شهابی‌نژاد

اصول خدمات بهداشتی *   دکتر فربد عبادی فردآذر، دکتر حسین شجاعی تهرانی، دکتر مرتضی منصوریان، دکتر عزیز رضاپور

موازین حقوقی در نظام سلامت

*   دکتر ناصر صدر ممتاز، حامد دهنوی
کتابچه راهنمای برنامه توسعه فردی (PDP) *   دکتر سید حسام سیدین، دکتر نسرین شعربافچی‌زاده، سیما رفیعی، صدیقه حسینی جبلی

اقتصاد مراقبت سلامت

*   دکتر فربد عبادی فرد آذر، دکتر عزیز رضاپور

پیشگیری و کنترل عفونت در اتاق عمل

*   دکتر حسن انصاری، دکتر رضا عبادی

مدیریت واگذاری‌ها در حوزه سلامت چالش‌ها و راهکارها

*   دکتر محمد شریف ملک‌زاده، دکتر علی سرابی آسیابر

راهنمای کاربردی ارزیابی اقتصادی مداخلات سلامت

*   دکتر حمید رواقی، دکتر پیوند باستانی

قیمت گذاری دارو در نظام مراقبت سلامت

*   دکتر پیوند باستانی، دکتر فرهاد لطفی، دکتر عزیز رضاپور

مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان

*   دکتر فربد عبادی فرد آذر، دکتر عزیز رضاپور

مدیریت خدمات سلامت

مفاهیم و عمل (ویرایش دوم)

  * دکتر عزیز رضاپور، دکتر فربد عبادی فرد آذر، سعید باقری فرادنبه، نگار یوسف‌زاده

بحث در زمینه سلامت، تغذیه و جمعیت خرید دارو

  * دکتر پیوند باستانی، دکتر عزیز رضاپور، دکتر فرهاد لطفی

اقتصاد برای مدیران نظام سلامت

  * دکتر عزیز رضاپور، وحید علی‌پور، فرشاد نجفی‌پور، امیر نوروزی
ارزیابی اقتصادی   *

دکتر عزیز رضاپور، دکتر فربد عبادی فرد آذر، سعید باقری فرادنبه، نگار یوسف‌زاده،محمد رضا سلطانی زرندی

مبانی سیاستگذاری و قانونگذاری سلامت

  * دکتر عزیز رضاپور، مژگان فردید، لیلا عبدالهی عابد، محمد محسنی، امین دائمی