کتب در حال فروش

لیست کتب موجود در مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت جهت فروش

 

 

ردیف

عنوان کتاب

نویسندگان / مترجمان

1

بودجه در نظام سلامت

دکتر رضاپور، سرابی آسیابر، مختاری پیام

2

طراحی، تجهیز و توسعه بیمارستان

دکتر وطن خواه، درزی رامندی، ابوترابی، صادقی

3

مدیریت دانش در بهداشت و درمان

امیر بهبودی، اسما بهبودی، لاغر فیروزجائی

4

فرهنگ مدیریت و اقتصاد سلامت

دکتر رضاپور، دکتر زابلی، سلطانی زرندی، شهابی‌نژاد

5

اصول خدمات بهداشتی

دکتر عبادی فردآذر، دکتر شجاعی تهرانی، دکتر منصوریان، دکتر رضاپور

6

موازین حقوقی در نظام سلامت

دکتر صدر ممتاز، دهنوی

7

کتابچه راهنمای برنامه توسعه فردی (PDP)

دکتر سیدین، دکتر شعربافچی‌زاده، رفیعی، حسینی جبلی

8

اقتصاد مراقبت سلامت

دکتر عبادی فرد آذر، دکتر رضاپور

9

پیشگیری و کنترل عفونت در اتاق عمل

دکتر انصاری، دکتر عبادی

10

مدیریت واگذاری‌ها در حوزه سلامت چالش‌ها و راهکارها

دکتر ملک‌زاده، سرابی آسیابر

11

راهنمای کاربردی ارزیابی اقتصادی مداخلات سلامت

دکتر رواقی، دکتر باستانی

12

قیمت گذاری دارو در نظام مراقبت سلامت

دکتر باستانی، دکتر لطفی، دکتر رضاپور

13

مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان

دکتر عبادی فرد آذر، دکتر رضاپور

14

مدیریت خدمات سلامت

مفاهیم و عمل (ویرایش دوم)

دکتر رضاپور، دکتر عبادی فرد آذر، باقری فرادنبه، یوسف‌زاده

15

بحث در زمینه سلامت، تغذیه و جمعیت خرید دارو

دکتر باستانی، دکتر رضاپور، لطفی

16

اقتصاد برای مدیران نظام سلامت

دکتر رضاپور، علی‌پور، نجفی‌پور، نوروزی

17

ارزیابی اقتصادی درک بهداشت عمومی

دکتر رضاپور، دکتر عبادی فرد آذر، باقری فرادنبه، یوسف‌زاده، سلطانی زرندی

18

واژه‌ نامه اقتصاد سلامت

دکتر عبادی فرد آذر، دکتر رضاپور، فردید، غفوری

19

مبانی سیاستگذاری و قانونگذاری سلامت

دکتر رضاپور، فردید، عبدالهی عابد، محسنی، دائمی
20

ابزارهای کلیدی اصلاحات نظام سلامت

دکتر وطن خواه، عربلو، اسماعیلی، گشتائی، فرجی، خدایاری زرنق
21

اصول ارزیابی اقتصادی در مراقبتهای سلامت

دکتر عبادی فرد آذر، دکتر علی پور، دکتر رضاپور، خرم روز، شیروانی
22

درسنامه تشریحی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی(جلد اول و دوم)

موسوی، قمری، آزرمی، بوذر جمهری، رجب خواه، غضنفری، یوزی

 

 


علاقه‌مندان برای اطلاع از نحوه خرید کتب مذکور می‌توانند روزهای شنبه تا چهارشنبه با سرکار خانم مرادی کارشناس مرکز تحقیقات، با شماره 88671615 تماس حاصل فرمایند.