تماس با ما

 


سمت

نام


تلفن تماس

فکس

پست الکترونیکی

 

تصویر

رياست کتابخانه

خانم دکتر لیلا نعمتی انارکی

88622585 - 86705801

88622593

nematianaraki.l@iums.ac.ir

معاونت کتابخانه مرکزي

خانم آذر اسلامی

88622683 - 86705203

88622593

eslami.a@iums.ac.ir

کارشناس مسئول IT

ماه خانم يوسفي

88622736 - 86705502

--

yousefi.m@iums.ac.ir

کارشناس مسئول سالن دیجیتال3 مشکوه حسن بیگی 86705301 - beigi.m@iums.ac.ir
کارشناس مسئول سالن دیجیتال 4 سمیه تمجید 86705401 -- tamjid.s@iums.ac.ir
کارشناس مسئول سالن مطالعه کتب عمومی صدیقه سعلبی فرد 86705201 --  saalbi.s@iums.ac.ir  
کارشناس مسئول تالار کتب ونشریات احمد محمودی 86705302 -- mahmoudi.a@iums.ac.ir  
کارشناس مسئول بخش الکترونیک وکارگاهی زهرا فرجی   -- faraji.z@iums.ac.ir
کارشناس مسئول خدمات فنی لیلا بهادری 86705106-88622693 -- bahador.li@iums.ac.ir
کارشناس مسئول نمایه سازی مریم رحمتی 86705004 -- rahmatitash.m@iums.ac.ir