درباره کتابخانه

  ساعت کاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد طبق برنامه فصلی و ترمی مشخص و از طریق پورتال اطلاع رسانی می گردد.

2.       اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه می توانند از امکانات بخش های مختلف، برابر با قوانین و مقررات کتابخانه استفاده نمایند .

3.       استفاده سایر کاربران برابر مقررات داخلی کتابخانه مرکزی و از طریق پرداخت هزینه های مربوطه و رعایت قوانین کتابخانه امکان پذیر می باشد.

4.       دسترسی به امکانات اینترنت بی سیم (Wireless)در تمامی طبقات ممکن می باشد.

5.        تمام خدمات کتابخانه، به صورت سیستماتیک و با استفاده از برنامه نرم افزاری پارس آذرخش و با سیستم شناسايي امواج رادیویی(RFID)صورت می پذیرد.

6.    جهت استفاده هرچه بهتر از امکانات بخشهای مختلف کتابخانه، عمل به راهنما ها و قوانین هر بخش الزامی است. کارشناسان مستقر در هر بخش آماده ارائه راهنمایی های لازم در حوزه مربوطه می باشند.