صفحه اصلي > دستورالعمل دارویی > راهنماهای دارویی 1394 > راهنمای انهدام پسماندهای پزشکی و دارویی 

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 60
تلفکس: 88195950-88779487
پیام کوتاه: 5000188779487