صفحه اصلي > منشور حقوق بیمار و کارکنان > منشور اخلاقی کارکنان 
 

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 60
تلفکس: 88195950-88779487
پیام کوتاه: 5000188779487