صفحه اصلي > اطلاعات داروخانه های تابعه  > داروخانه بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر 
مدیر و مسئول فنی: سرکار خانم دکتر فاطمه عمیدی پور
تحصیلات: دکتری حرفه ای داروسازی

آدرس: بزرگراه نیایش- خیابان ظفر شرقی
شماره تماس: 23046345

ساعات کار: شبانه روزی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 60
تلفکس: 88195950-88779487
پیام کوتاه: 5000188779487