صفحه اصلي > اطلاعات داروخانه های تابعه  > داروخانه بیمارستان لولاگر 

مدیر داروخانه : سرکار خانم دکتر انسیه حاجی ابوالحسنی
تحصیلات: دکتری حرفه ای داروسازی


آدرس: خیابان خوش- بین خیابان آذربایجان و دامپزشکی

شماره تماس: 66898183

ساعات کار: شبانه روزی


تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 60
تلفکس: 88195950-88779487
پیام کوتاه: 5000188779487