ارتباط با ما

شماره تلفن :   86702532  - 88622525

شماره فاکس : 88622526

آدرس پست الکترونیکی : bazresi@iums.ac.ir

آدرس : تهران - بزرگراه شهید همت - بین بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و بزرگراه شهید چمران - دانشگاه علوم پزشکی ایران - ساختمان ستاد مرکزی - طبقه پنجم - اتاق 532 - مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات