تماس با ما

حوزه مقاومت بسیج تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بزرگراه همت ،‌جنب برج میلاد ،‌ساختمان ستاد مرکزی
طبقه ششم

تلفن : 88622621
basij@iums.ac.ir