دوشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٨
آرشيو اخبار


عضویت جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی به انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی
عضویت جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی به انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی
جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی به انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی پیوست
 ١١:٣١ - 1396/04/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مجله علمی پیشگیری از خودکشی
راه اندازی اولین مجله علمی از پیشگیری از خودکشی کشور توسط جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی
http://isssp.ir/index.php?slc_lang=en&slc_sid=1 http://isssp.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
 ١٠:٤٣ - 1394/05/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٨:٤٥ - 1393/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
روز جهاني پيشگيري از خودكشي با حضور مدیر کل دفتر سلامت روان وزرات بهداشت برگزار گردید
روز جهاني پيشگيري از خودكشي با حضور مدیر کل دفتر سلامت روان وزرات بهداشت برگزار گردید
روز جهاني پيشگيري از خودكشي با حضور مدیر کل دفتر سلامت روان وزرات بهداشت برگزار گردید
 ٠٩:٠٣ - 1393/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
آغاز طرح پیشگیری از خودکشی در 4 استان
بازدید از مراکز استانهای طرح
http://www.iasp.info/wspd/pdf/2014/2014_wspd_brochure_02.pdf
 ١٠:٤٤ - 1392/10/05 - نظرات : ٠متن کامل >>