پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨
مرجان فتحي

 

 

 

 

 

مرجان فتحی : کارشناس ارشد شخصیت

محل اشتغال 1:

اسلامشهر ، ابتدای بهرام آباد ، شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر  تلفن : 56373011 داخلی 203

Iran,Islamshahr, BahramAbad , Islamshahr Healthcare Network

محل اشتغال 2 :

ایران ، تهران ، اشرفی اصفهانی ، خ عربشاهی    ، دانشگاه علمی کاربردی آیین زندگی  تلفن : 44252019

Iran , Tehran, ashrafieisfahani st, Arabshahi st., Aeen-e-zendegi University

محل اشتغال 3 :

تهران ، خ ونک ، خ شهید حقانی ، پ 38  تلفن :‌88884947

Iran,Tehran,Vanak sq., Haghani st. , #38

محل فعالیت 4 :

انستیتو روانپزشکی تهران ، دفتر جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران  تلفن ‌:

Tehran, Iran, Sattarkhan st., Niayesh st. mansoori av. Tehran psychiatrist Institute