صفحه اصلي > حـراست مـراکـز تـابعـه > معاونت بهداشتی 
معاونت بهداشتی

حراست معاونت  بهداشت

اقدامات انجام شده توسط دفتر  حراست جدیدالتاسیس این معاونت در پردیس ساختمان حافظ   عبارت است از :

- راه اندازي دبيرخانه محرمانه و توجيه كليه كاركنان نسبت به رعايت مسائل و قوانين نامه هاي محرمانه

- پیگیری دورههای آموزشی کارکنان و مدیران

- پیگیری و راه اندازی مانیتورینگ پردیس

پیوند سریع

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
جستجو