صفحه اصلي > حـراست مـراکـز تـابعـه > شبکه بهداشت و درمان شهریار 
شبکه بهداشت و درمان شهریار

حراست شبکه بهداشتی و درمانی شهریار

 

اقدامات انجام شده توسط دفتر حراست جدیدالتاسیس شبکه  عبارت است از :

- راه اندازي دبيرخانه محرمانه و توجيه كليه كاركنان نسبت به رعايت مسائل و قوانين نامه هاي محرمانه

پیوند سریع

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
جستجو