صفحه اصلي > اداره حفاظت فیـزیکی > واحد انتظامات 
واحد انتظامات

واحدانتظامات

علاوه بر طرح  ساماندهی و متحد الشکل نمودن ظاهر انتظامات مراکز با ستاد دانشگاه از لحاظ لباس های فرم، کفش ، اتکت و همچنین طرح گشت های ویژه در ستاد دانشگاه و مراکز تابع ،برنامه ریزی و کار کارشناسی تجمیع انتظامات و راه اندازی واحدانتظامات ستاد  با هماهنگی مسئولین ذی ربط در دست پیگیری و اقدام می باشد بطوریکه تمامی نیروی انتظامات حفاظت فیزیکی ستاد و  بیمارستانها ،شبکه ها و دانشکدهها و خوابگاهها در مرکز انتظامات تجمیع و تمامی امور آموزش و سازماندهی ایشان متمرکز انجام می شود. 


((منشور وظايف انتظامات - حفاظت فيزيكي دانشگاه علوم پزشكي ايران))

ضمن قدردانی از زحمات همکاران انتظامات ، وی در هر محل ماموريتي موظف است :

 

1 راس ساعت7:30 صبح شيفت كاري را تحويل گرفته و راس ساعت مقرر  ( ساعت 8 صبح فردا براي نيروهاي شيفتي و ساعت 16:30 همانروز براي نيروهاي روزكار) با هماهنگي مسئول مربوطه  شیفت را  تحويل نماید.

2 لحظه ورود و خروج خود به محل ماموريت را در دستگاه تايمكس يا دفتر حضور, غياب ثبت نموده و گزارش كاركرد  خود را به صورت دقيق و براساس آئين نامه گزارش نويسي به اطلاع مسئول خود برساند.

3 در نگهداري البسه سازماني خود نهایت دقت را داشته و در محل کار خود با ظاهری آراسته و با لباس مصوب سازمانی طبق ابلاغیه دفتر  مرکزی حراست دانشگاه حضور داشته باشد (حضور بدون لباس فرم مصوب غیبت محسوب می شود).

4 در امور محوله و در محل ماموريت نهايت هماهنگي و دقت را طبق ابلاغيه هاي صادره و همچنين همکاری لازم را با مسئول انتظامات دانشگاه / مركز يا سرشيفت محل ماموريت خود داشته باشد.

5 در زمان شيفت هوشياري كامل داشته باشد و از خوابيدن بپرهيزد ، در صورت مشاهده برخورد قانونی صورت میگیرد.

6 ضمن پیگیری حفظ شعائر و ظواهر اسلامی در محیطهای اداری از سوی خواهران و برادران با هماهنگی سرشیفت انتظامات هرگونه رفتار خارج از شئون و مقررات دانشجویان ، کارکنان و ... را در اسرع وقت به مسئول حراست اطلاع دهد.

7 ازتردد افراد خارج از واحد حراست  به اتاق ها و واحدهای  حفاظت فیزیکی  ( اتاقک های نگهبانی و اتاق استراحت ) جلوگیری نموده و در صورت مشاهده با انتظامات شیفت  برخورد قانونی انجام میگردد.

8  هیچگونه امانتی را از افراد در محیط ، قبول ننموده و هیچگونه تعهدی نسبت به گرفتن وسایل شخصی افراد نداشته باشد.

9  تمامی موارد ضروری را در هرلحظه زمانی به مسئولین مافوق ازطریق وسایل ارتباطی (تلفن و ... ) اطلاع داده و در اسرع وقت گزارش کتبی را ارسال  نماید.

10  وی به محض اطلاع از هرگونه مفقودی یا سرقت مراتب را سریعا به مسئول خود اطلاع داده و گزارش آنرا ارسال نماید.

11 ورود و خروج افراد ناشناخته  را ضمن تکریم ایشان ، ثبت نموده و مجوز تردد افراد ميهمان يا ارباب رجوع را باهماهنگي مسئولين بصورت كتبي صادر نموده و در قبال اين افراد کارت شناسایی معتبر دریافت نماید.

12 از ورود خبرنگاران و عکاسان به داخل دانشگاه ومراکز تابعه  بدون هماهنگی روابط عمومی ودفتر حراست  محیط ممانعت نموده و در صورت مشاهده مراتب را به حفاظت فیزیکی و دفتر حراست   اطلاع دهد.

13   از تردد کلیه افراد ( اعم از هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان و ... ) در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل بدون نامه کتبی و هماهنگی با حراست ممانعت نموده و در  صورت رویت مجوز ، ضمن همکاری ورود و خروج ایشان را نیز ثبت نماید.

14  از ورود کلیه پرسنل نظامی و انتظامی در محیط دانشگاه و مراکز به  هردلیل ( حکم قضایی ، تحقیقات ، دستگیری و ... ) بدون هماهنگی دفتر حراست ممانعت نماید.

15 کارت شناسائی دانشجویان ، پرسنل (  که برای حفاظت فیزیکی شناخته نیستند ) و ... را ضمن تکریم ایشان، رویت نموده و تردد تمامي افراد فاقد كارت تايمكس حتي مديران را  مكتوب نماید .

16- تردد و اسکان دانشجویان در خوابگاه و ستاد دانشگاه را ضمن تکریم ایشان، با رویت کارت دانشجویی معتبر کنترل نماید.

17 حضور دانشجوی میزبان در مدت اقامت دانشجوی میهمان در محیط خوابگاه را کنترل نماید.

18  با عنایت به اینکه  تردد وسايل نقليه به اماکن ستادی و تابعه با هماهنگی حراست میباشد  مشخصات کامل  وسایل نقلیه مجاز به تردد را  ثبت نموده  و از ورود کلیه خودروهای مسافربر شخصی ( تاکسی، آژانس و ... )  به داخل محوطه جلوگیری نماید.

19  در محیط های اداری پس از اتمام ساعت کاری ، کلیه درب واحدها را کنترل نموده و در صورت بازبودن پس از پلمپ واحد، ،موضوع را در گزارش روزانه درج نماید.(بدیهی است فک پلمپ تنها با حضور مسئول واحد مربوطه و نماینده حفاظت فیزیکی حراست و صورت جلسه مکتوب انجام می گیرد)

20 کلیه ورودیهای غیرضروری ساختمان (اعم از پشت بام و ...)  را تحت نظارت سرشیفت  پلمپ نموده و هرگونه تردد را فقط باهماهنگی حفاظت فیزیکی هماهنگ نماید در غیر اینصورت  با فرد خاطی در این زمینه برخورد قانونی صورت می گیرد .

21  هرگونه تغییرات احتمالی در خصوص مانیتورینگ مجموعه را سریعا به مسئول مربوطه در حراست اطلاع دهد و در صورت کوتاهی در اطلاع رسانی عواقب بر عهده وی  می باشد.

22  از ورود و خروج اموال دانشگاه ،خوابگاه و مراکز تابعه بدون مجوزکتبی معتبر( مسئول واحد مربوطه ، اداره اموال ، دفتر حراست )جلوگیری بعمل آورد.

پیوند سریع

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
جستجو