صفحه اصلي > توصیه های امنیتی 
توصیه های امنیتی

توصیه امنیتی شماره 1 مربوط به مسئولین واحدها

توصیه امنیتی شماره 2 مربوط به همراه بیماران و مراجعین محترم مراکز درمانی

 

پیوند سریع

سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
جستجو