صفحه اصلي > اداره حفاظت اسناد و مدارک > شـرح وظایف 
شـرح وظایف

واحد حفاظت اسناد و مدارک


- هماهنگی ، برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه همکاران حراست ، مدیران و متصدیان مشاغل حساس دانشگاه و مراکز تابعه .

- صدورکارت شناسایی برای اعضای محترم هیئت علمی ،کارکنان رسمی ، پیمانی ، طرحی و قراردادی دانشگاه.

 - انجام امور دبیرخانه محرمانه دانشگاه .

- برنامه ریزی لازم جهت حفاظت از آزمونهای دانشگاه با همکاری سایر واحدها .

 - حضورنماینده حراست در جلسات کمیسیون مناقصات و مزایدات دانشگاه .

پیوند سریع

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
جستجو