گزارش جهادی
گزارش تصویری جهادی
گزارش تصویری اردوی جهادی
 ١٩:٢٧ - 1395/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
تاریخچه برگزاری اردوهای جهادی
تاریخچه برگزاری اردوهای جهادی به اوایل انقلاب بر میگردد که با شروع جنگ بالاجبار متوقف گشت و بعد از آن دوباره از سر گرفته شد.
می توان گفت مهمترین هدف برگزاری اردوهای جهادی، سازندگی است،اما همین واژه احتیاج به توضیح دارد، در واقع در برگزاری این برنامه ها دو نوع سازندگی وجود دارد و آغاز این سازندگی، ساختن خود است.
 ١١:٥٣ - 1395/05/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین هدف اردوی جهادی خودسازی است
برگزاری اردوی جهادی12 لغایت 22شهریور ماه 95
به همت بسیج دانشجویی؛ اردوی جهادی امسال 10ـ22 شهریور ماه 95 در مریوان برگزار خواهد شد.
 ١١:٠٧ - 1395/05/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مراسم افتتاح پایگاه علمی فرهنگی " بوکواریوم" برگزار شد
مراسم افتتاح پایگاه علمی فرهنگی " بوکواریوم" برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: مراسم افتتاح پایگاه علمی فرهنگی " بوکواریوم" روز سه شنبه 1 اردیبهشت ماه در دانشکده پزشکی با حضور دکتر عبادی فرد آذر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر ناصری پور رییس دانشکده پزشکی وجمعی از مسؤلین برگزار شد.
 ١٥:٠١ - 1394/02/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
به نقل از بسیج دانشجویی دانشگاه
راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی
راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی
 ٠٩:٤٠ - 1393/09/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
اخبار


گزارش جهادی
گزارش تصویری جهادی
گزارش تصویری اردوی جهادی
 ١٩:٢٧ - 1395/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
تاریخچه برگزاری اردوهای جهادی
تاریخچه برگزاری اردوهای جهادی به اوایل انقلاب بر میگردد که با شروع جنگ بالاجبار متوقف گشت و بعد از آن دوباره از سر گرفته شد.
می توان گفت مهمترین هدف برگزاری اردوهای جهادی، سازندگی است،اما همین واژه احتیاج به توضیح دارد، در واقع در برگزاری این برنامه ها دو نوع سازندگی وجود دارد و آغاز این سازندگی، ساختن خود است.
 ١١:٥٣ - 1395/05/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین هدف اردوی جهادی خودسازی است
برگزاری اردوی جهادی12 لغایت 22شهریور ماه 95
به همت بسیج دانشجویی؛ اردوی جهادی امسال 10ـ22 شهریور ماه 95 در مریوان برگزار خواهد شد.
 ١١:٠٧ - 1395/05/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مراسم افتتاح پایگاه علمی فرهنگی " بوکواریوم" برگزار شد
مراسم افتتاح پایگاه علمی فرهنگی " بوکواریوم" برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: مراسم افتتاح پایگاه علمی فرهنگی " بوکواریوم" روز سه شنبه 1 اردیبهشت ماه در دانشکده پزشکی با حضور دکتر عبادی فرد آذر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر ناصری پور رییس دانشکده پزشکی وجمعی از مسؤلین برگزار شد.
 ١٥:٠١ - 1394/02/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
به نقل از بسیج دانشجویی دانشگاه
راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی
راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی
 ٠٩:٤٠ - 1393/09/23 - نظرات : ٠متن کامل >>