چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
کد انتخاب شده وجود ندارد
نظرسنجی
نظر شما درباره سایت گروه بیهوشی چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

دکتر پویا درخشان

كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي

·         اطلاعات شخصي

تاريخ تكميل كارنامه:

نام: پویا

نام خانوادگي: درخشان

آدرس محل كار (دانشكده، مركز تحقيقاتي، بيمارستان و غيره):دانشگاه علوم پزشکی ایران–دانشکده پزشکی

شماره تلفن محل كار (كدكشور، كد شهرو شماره تلفن:00982165352326

شماره تلفن همراه (موبايل):

آدرس پست الكترونيكي:pooyaderakh@yahoo.com

 

·        سوابق تحصيلي

الف) تحصيلات عاليه

رشته تحصيلي

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل تحصيل

كشور محل تحصيل

تاريخ فراغت از تحصيل

 

معدل

تخصص بیهوشی

دکتری تخصصی - استادیار

دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران)

تهران

ایران

1390

رتبه برتر بورد تخصصی

دکتری عمومی پزشکی

دکتری پزشکی عمومی

دانشگاه آزادواحد علوم پزشکی تهران

تهران

ایران

1386

 

 

 

ب) پايان‌نامه‌هاي نوشته شده در دوران تحصيل

عنوان پايان‌نامه

مقطع تحصيلي

نام استاد يا اساتيد راهنما

بررسی علل مرگ و میر در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بوعلی تهران

دکتری پزشکی عمومی

جناب آقای دکتر سید مهدی سید مهدی

بررسی اثرات نیتروگلیسرین بر روی بلوک وریدی ( بلوک بیر )

دکتری تخصصی

جناب آقای دکتر سید علیرضا صیام دوست

 

 

 

 

 

 

·       موقعيت‌‌هاي شغلي و حرفه‌اي

الف ) سابقه ارائه خدمات آموزشی

مؤسسه محل تدريس

مقطع تحصيلي

نوع فعاليت

نوع درس*

عنوان درس

تعداد دانشجويان

كل ساعات تدريس شده در هر ترم

سال تدريس

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

 

كارآموزي  در عرصه

20

 

93-92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

تئوری

روش بیهوشی 3

34

32 ساعت

93-92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

تئوري

فیزیو پاتولوژی

34

32 ساعت

93-92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

تئوري

روش بیهوشی 4

25

34 ساعت

93-92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

عملي

کار ورزی در عرصه

25

65

93-92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

تئوري

بیهوشی در واحد مراقبت های پس از عمل

25

17 ساعت

93-92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پزشکی

آموزشی

تئوري

بیهوشی

60

6ساعت

93-92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پزشکی

آموزشی

عملی

اینترن بیهوشی

7

34 ساعت

93-92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

عملی

کار آموزی در عرصه 1

25

70ساعت

93-92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشي

عملی

کار آموزی در عرصه 2

25

70 ساعت

93-92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

تئوري

روش بیهوشی 3

25

34 ساعت

92-91

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

تئوری

فیزیو پاتولوژی

25

34 ساعت

92-91

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

تئوري

روش بیهوشی 4

25

 34 ساعت

92-91

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پزشکی

آموزشی

تئوري

بیهوشی

60

6ساعت

91 92

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پزشکی

آموزشی

عملی

اینترن بیهوشی

7

34 ساعت

92-91

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

عملي

کار ورزی در عرصه

25

65

92-91

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشی

عملی

کار آموزی در عرصه 1

25

70ساعت

92-91

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کارشناسی بیهوشی

آموزشي

عملی

کار آموزی در عرصه 2

25

70 ساعت

92-91

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دستیاری بیهوشی

آموزشي

عملی

 

 

 

94

دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی بیهوشی

آموزشي

عملی

فوریتهای پزشکی

 

 

94

 


* منظور از نوع درس، دروس تئوري، دروس عملي، تدريس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش‌هاي باليني و مواردي از اين قبيل است.

 

ب) سابقه موقعيت‌‌ها و پست‌هاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)

سمت

نوع وظايف محوله

مكان فعاليت

نام، رتبه علمي و رشته تحصيلي مسئول مافوق

تاريخ

 

از

لغايت

مسئول آموزش گروه بیهوشی

گروه بیهوشی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر کرباسی مدیر گروه بیهوشی بیرجند – دکتر دهقانی رییس دانشکده پزشکی

1393

 

استاد راهنمای دانشجویان پزشکی

آموزشی و پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر کرباسی–استادیار

21/5/1391 تا کنون

 

داور مجله علمی –پژوهشی دانشگاه

اجرایی و پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر مراد هاشمزهی- استادیار - جراح قلب

27//2/92تا کنون

 

عضو گروه بیهوشی

آموزشی وپژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر کرباسی مدیر گروه بیهوشی بیرجند – دکتر دهقانی رییس دانشکده پزشکی

7/12/90 تا 94

 

عضو گروه بیهوشی

آموزشی وپژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترفرناد ایمانی مدیر گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

از سال 94 تا کنون

 

داور مجله علمی –پژوهشی بیهوشی و درد

آموزشی وپژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترفرناد ایمانی مدیر گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

از سال 92 تا کنون

 

داور مجله علمی –پژوهشی journal of anesthesiology and pain medicine

آموزشی وپژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترفرناد ایمانی مدیر گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

از سال 91 تا کنون

 

 

 

سوابق پژوهشی:

الف :پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌شده (مجری طرح )

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح

ساعات فعاليت در طرح

مؤسسه محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

طول مدت طرح

بررسی اٍثر اعتیاد به مخدر روی بلوک اسپاینال

استاد مشاور

 

دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

در حال اجرا

12 ماه

بررسی اثرات سوفنتانیل و اپی نفرین در بلوک اسپاینال با بوپی واکایین

مجري طرح

 

دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

در حال اجرا

12 ماه

بررسی تفاوت اداره راه هوایی با لارنژیال ماسک در مقابل لوله گزاری با گلایدوسکوپی

مجري طرح

 

دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

در حال اجرا

12 ماه

 بررسی اثر نیتروگلیسرین داخل وریدی بر روی درد بعد از تزریق پروپوفول

 

مجري طرح

 

دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

در حال اجرا

12 ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب: پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌شده (همکار طرح)

 

 

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح

ساعات فعاليت در طرح

مؤسسه محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

طول مدت طرح

بررسی اٍثر اعتیاد به مخدر روی بلوک اسپاینال

استاد مشاور

 

دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

در حال اجرا

12 ماه

                     
 

 

ج: پايان‌نامه‌هاي سرپرستي‌شده يا مشاوره شده

 

عنوان پايان‌نامه

دوره تحصيلي ارائه پايان‌نامه

محل انجام پايان‌نامه

سمت در پايان‌نامه

تاريخ دفاع از پايان‌نامه

بررسی اثرات سوفنتانیل و اپی نفرین در بلوک اسپاینال با بوپی واکایین

پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

راهنما

 

بررسی تفاوت اداره راه هوایی با لارنژیال ماسک در مقابل لوله گزاری با گلایدوسکوپی

پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

راهنما

 

بررسی اٍثر اعتیاد به مخدر روی بلوک اسپاینال

پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

مشاور

 

 

 

 

د: سخنراني در کارگاهها

عنوان سخنراني

عنوان هم‌انديشي، بازآموزي و غيره

محل برگزاري هم‌انديشي، بازآموزي و غيره

تاريخ سخنراني

اعتیاد در بارداری بررسی موارد مرگ مادر

کارگاه اعتیاد در بارداری

بیمارستان ولیعصر بیرجند

 تاریخ/92

وسال93

 عوارض غیر همولیتیک ترانفیوژن

کارگاه ترانفیوژن

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجندو بیمارستان ولیعصر بیرجند

 

سال 92 و 93

اداره راه هوایی در احیا

کارگاه احیا قلبی ریوی

بیمارستان امام رضا بیرجند

2/92

 

 

م - شرکت در کارگاهها :

 

عنوان کارگاه

محل برگزاری کارگاه

تاريخ

کارگاه اخلاق حرفه ای در پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

سال 92

کارگاه روش تحقیق پیشرفته

دانشگاه علوم پزشکی ایران

7/7/86

کارگاه روش پزشکی قانونی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

8/7/86

کارگاه احیا نوزاد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

88

کارگاه روشهای پیشرفته داوری در مقلالات علمی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

7/7/94

کارگاه آشنایی با مبانی ولایت فقیه

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

94

 

 

 

 

 

و: مقالات منتشرشده

نويسنده‌(گان)

عنوان مقاله

نام نشريه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

Seyed Hamid Reza Faiz, Poupak Rahimzadeh, Mozhgan Sakhaei,1 Farnad Imani,2 and Pooya Derakhshan3

 

Anesthetic effects of adding intrathecal neostigmine or magnesium sulphate to bupivacaine in patients under lower extremities surgeries

 

J Res Med Sci. Oct 2012; 17(10): 918–922.

PMCID: PMC3698648

 

 

 

 

2012

Seyed-Ali-reza . Seyyed-Siamdust

Seyed-Hamid-reza . Faiz

Pooya . Derakhshan

Mojgan . Sakhaei

Evaluation the analgesic effect of nitroglycerine added to lidocaine in intravenous regional anesthesia

مجلهعلميبيهوشي و درد, Volume 2011; 1(3): 17–23

 

 

 

2011

Derakhshan, Pooya, Seyyed Hasan Karbasi, and Azade Sekhavati.

"Anesthesia management in rare case of beta thalassemia major patient under craniotomy for intracranial lipomas."

Anesthesiology and Pain5.4 (2015): 81-86.

 

 

 

2015

Karbasy, Seyyed Hasan, and Pooya Derakhshan

"Effects of Opium Addiction on Level of Sensory Block in Spinal Anesthesia With Bupivacaine for Lower Abdomen and Limb Surgery: a Case-Control Study."

Anesthesiology and pain medicine 4.5(2014).

 

 

 

2014

Derakhshan, Pooya, Seyyed Hasan Karbasy, and Reza Bahador

"The Effects of Nitroglycerine on Pain Control During the Propofol Injection; a Controlled, Double-Blinded, Randomized Clinical Trial."

Anesthesiology and pain medicine5.3 (2015)

 

 

 

2015

Karbasy, S. H., Derakhshan, P., Vejdan, S. A. K., & Hossein Zadeh Maleki, M.

"Comparison the effect of intercostal nerve block added infusion of intravenous morphine with infusion of intravenous morphine lonely for pain control after open cholecystectomy."

Anesthesiology and Pain 5.3 (2015): 8-15

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

·       تشويق‌، بورس تحصيلي، جوايز، تقديرها

عنوان

علت دريافت

محل دريافت

مقام اعطاكننده

تاريخ دريافت

استاد برتر بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 93

 

دانشگاه علوم پزشكي بیرجند دانشکده پیراپزشکی

دکترملکانه

1393

استاد برتر بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 93

 

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دکترملکانه

1392

استاد برتر رشته هوشبری

 

دانشگاه بیرجند

دکترنجفی معاون آموزشی

1392

رتبه برتر بورد تخصصی بیهوشی

رتبه چهارم

دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس همت

وزیر محترم بهداشت خانم دکتر دستجردی

1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        داور مجلات

 

نام مجله

محل چاپ

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مجله علمی بیهوشی و درد

دانشگاه علوم پزشکی ایران

Journal of anesthesiology and painmedicine

دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن درد

 

 

 

 

مسیولیتهای اجرایی :

 

مسئول فنی بیمارستان امام رضا بیرجند از تابستان 93

 

بیهوشی در تیم جراحی قلب به مدت 2 سال در بیمارستان ولیعصر بیرجند

 

راه اندازی سرویس درد حاد در بیمارستان امام رضا بیرجند