چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
کد انتخاب شده وجود ندارد
نظرسنجی
نظر شما درباره سایت گروه بیهوشی چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

دکتر زهرا تقی پور انوری

 

Curriculum Vitae

(Name/ Family name)

 

 

 

 

Name

Zahra Taghipour Anvari

 

Date of Birth

1969/06/13

 

Work Address

Anesthesiology department, Rasooul Akram University hospital, niayesh street, sttarkhan/Tehran, Iran

 

Tel (office): (+9821)66509059

Fax (office): (+9821) 66509059

Cell phone: (+98912)1399268

Email: z.anvari@iums.ac.ir

Education

Medicine/ Anesthesiology

Professional Employment

Faculty member, anesthesiology department, IUMS

Certification

Specialty, Anesthesiology

 

مشخصات عمومي

(نام و نام خانوادگي) زهرا تقی پور انوری

متولد ۲۳/۳/۱۳۴۸    مجرد   

آدرس محل کار: تهران, ستارخان ،خ نیایش ،بیمارستان رسول اکرم ،گروه بیهوشی

بخش بيهوشي / دانشگاه علوم پزشکي ايران، دانشکده پزشکي

            تلفن و دورنگار:  ۶۶۵۰۹۰۵۹-          

همراه :   

تحصيلات

پزشکي عمومي:  1374- 1367 دانشگاه علوم پزشکي تبریز, دانشکده پزشکي

دستياري بيهوشي: 1381 - 1378 دانشگاه علوم پزشکي ایران, دانشکده پزشکي

دوره تکميلي نوروآنستزی. (International Neuroscience Institute/ Hannover) دانشگاه , شهر Hannover., آلمان.

درجات علمي

 

استاديار بيهوشي: .۱۳۸۳ تا کنون دانشگاه علوم پزشکي ايران

مدارک علمي

1- فلوشيپ .نوروآنستزی  از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

2- دانشنامهبيهوشي: ۱۳۸۱

سوابق و مسئوليت هاي اجرايي

مسئولیت واحد ارزشیابی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی