چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
کد انتخاب شده وجود ندارد
نظرسنجی
نظر شما درباره سایت گروه بیهوشی چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اعضاي هيئت علمي

/index.aspx?siteid=133&fkeyid=&siteid=133&pageid=25973/index.aspx?siteid=133&fkeyid=&siteid=133&pageid=25973

 

                                                                                   

دکتر فرناد ایمانی                دکتر ولی اله حسنی                    دكتر رسول فراست كيش                 دكتر عوض حيدر پور                        

استاد بیهوشی                      استاد بیهوشی                              استاد بیهوشی                          استاد بیهوشی                    

فلوشیپ اینترونشنال درد          فلوشیپ مراقبت های ویژه                فلوشیپ بیهوشی قلب           فلوشیپ بیهوشی قلب                                  

cv                                             cv                                      cv                                         cv                        

 

                                                                                        

  دكتر محمودرضا محقق دولت آبادي        دكتر محمود رضا ال بویه                       دكتر علی رضا خلدبرین                 دكتر حسن اعتمادي                      

 استادیار بیهوشی                     دانشیار بیهوشی                                   استادیار بیهوشی                       استادیار بیهوشی            

                                                          فلوشیپ درد                                                                                                                      

cv                                   cv                                           cv                                     cv                                 

 

                                                                                                                            

   دكتر مه زاد عليميان                 دكتر محمدرضا قدرتي                                  دکتر فرانک رختابناک                  دکتر بهروز زمان                                

استادیار بیهوشی                       دانشیار بیهوشی                                        استادیار بیهوشی                  استادیار بیهوشی                  

cv                                            cv                                                 cv                                      cv                          

 

                                                                                                                                                               

 دكتر سيد حميدرضا فيض                دکتر پوپک رحیم زاده                      دکتر علی اکبر جعفریان                   دکتر ناهید عقدایی                                

دانشیار بیهوشی                          دانشیار بیهوشی                             استادیار بیهوشی                      دانشیار بیهوشی                      

 فلوشیپ درد                                                                      فلوشیپ بیهوشی قلب

cv                                         cv                                               cv                                          cv                           

 

                                                                                                                             

دكتر عليرضا پورنجفيان                 دكتر سعید انتظاری                دكتر صمد نوري زاد                   دكتر زهرا تقي پور انوري                            

استادیار بیهوشی                    استادیار بیهوشی                    دانشیار بیهوشی                          استادیار بیهوشی               

         فلوشیپ درد                                                                                                               

cv                                  cv                                            cv                                cv                                       

                                                                                                

 دكتر اميد مرادي مقدم               دکتر محمد نیاکان لاهیجی          دکتر غلام رضا موثقی                 دكتر غلامعلي صادقي                      

استادیاربیهوشی                                  استادیار بیهوشی                     دانشیار بیهوشی                           استاد  بیهوشی                            

فلوشیپ مراقبت های ویژه             فلوشیپ مراقبت های ویژه                                                   فلوشیپ بیهوشی قلب                                                                                                                                     

cv                                                cv                                         cv                               cv                               

                                                                                                                                            

 دكتر رسول آذر فرين                   دكتر حمید صالحی             دكتر فروزان يزدانيان                 دكتر ضیاتوتونچي                                   

 استاد بیهوشی                            استادیار بیهوشی                          استادیار بیهوشی                    دانشیار بیهوشی                                           

فلوشیپ بیهوشی قلب                                                          فلوشیپ بیهوشی قلب               فلوشیپ بیهوشی قلب                                               

cv                                   cv                                            cv                                           cv                                               

                                                                                                  

دكتر محسن ضيايي فرد    دكتر عليرضا سيد صيام دوست        دكتر سيد زهرا فريطوس            دكتر مصطفي علوي                                              

  استادیار بیهوشی                استادیار بیهوشی                    استادیار بیهوشی              دانشیار بیهوشی                                                          

      فلوشیپ بیهوشی قلب                                                   فلوشیپ بیهوشی قلب             فلوشیپ بیهوشی قلب                                            

cv                                  cv                                    cv                                    cv                                                 

 

                                                                                                                                                      

 دكترمسعود قربانلو               دكتر مهرداد مصباح كيايي                دکتر رضا صفاییان         دکتر تورج بابایی                                                                

 استادیار بیهوشی                    استادیار بیهوشی                 استادیار بیهوشی        استادیار بیهوشی                                                                          

 فلوشیپ بیهوشی قلب          فلوشیپ بیهوشی قلب                                         فلوشیپ بیهوشی قلب                                                                 

cv                           cv                                           cv                                     cv                                                                                

 

                                                                                                                      

 دكتر مسعود محسني       دكتر علي خطيبي              دكتر سودابه جلالي                     دكتر آزاده امامي                                               

استادیار بیهوشی          استادیار بیهوشی               استادیار بیهوشی                      استادیار بیهوشی                                            

cv                                 cv                                 cv                                    cv                                                           

                                                                                                                                       

دکتر پویا درخشان                  دکتر نسیم نیکوبخت                                                                                                                

استادیار بیهوشی                  استادیار بیهوشی                                                                                                                   

cv                                      cv