درهفتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی صورت گرفت/قدردانی وزیر بهداشت از مدیران بیمارستانی به دلیل اجرای طرح تحول نظام سلامت
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: هفتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی صبح امروز با حضور وزیر بهداشت در مرکز همایشهای رازی دانشگاه برگزار شد. دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در این همایش گفت: بیش از 50 درصد پرسنل وزارت بهداشت یعنی حدود 200 هزار نفر در 570 بیمارستان دولتی مشغول به کار هستند که نشان گر اهمیت برگزاری چنین همایشی است.
 ٠٩:٠٩ - 1394/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی همکاری طرح های تحقیقاتی
آگهی همکاری
آگهی همکاری جهت طرح های تحقیقاتی
 ٠٢:١٣ - 1392/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی جذب نیروی طرح انسانی
دکتر فریده ابراهیمی تاج
1.    Barati, M., et al., Adenovirus, influenza virus A, B and respiratory syncitial virus infection in children. International Journal of Infectious Diseases, 2008. 12: p. e66.

2.    Noorbakhsh, S., et al., Immunoasssay chromatographic antigen test for rapid diagnosis of Group A beta hemolytic Streptococcus pharyngitis in children: A cross/sectional study. Iranian journal of microbiology, 2011. 3(2): p. 99.

3.    Farhadi, M., et al., Unusual infections in resected adenoid of children: PCR for C. pneumonia, M. pneumonia, H. pylori. Eastern Journal of Medicine, 2013. 16(1): p. 32-38.

4.    Brati, M., et al., Frequency of Influenza A&B in Pharyngeal Secretion of Children with Upper Respiratory Infection. Medical Laboratory Journal, 2007. 1(2): p. 0-0.

5.    BARATI, M., et al., Adenovirus in Pharyhgeal Discharge of children with 3 months to 15 years of age through rapid imunoflaoorscence. JOURNAL OF ARDABIL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (JAUMS), 2008.

6.    Shirazi, E., S. Noorbakhsh, and F.E. Taj. THE ROLE OF STREPTOCOCCAL INFECTION IN CHILDREN WITH NEUROPSYCHIATRIC MANIFESTATIONS (PANDAS): A CASE CONTROL STUDY. in EPILEPSIA. 2012. WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA.

7.    Noorbakhsh, S., et al., A Comparative Study of Streptococal Infection in Children With PANDAS: A Case-Control Study. Tehran University Medical Journal. 69.

8.    Barati, M., et al., Diagnosis of the Adenovirus, RSV, and Influenza Virus by Rapid Detection Test (Immunochromatography) in Children with Acute Respiratory Infection. Iranian Journal of Pediatric Society, 2010. 2(2): p. 79-83.

9.    Taj, F.E., et al., Searching the Human Herpes virus 6 and 7 (PCR) In CSF of Children Admitted In Pediatric Ward of Rasoul Hospital, Tehran, Iran. Iranian Journal of Pathology, 2012. 7(2): p. 107-111.

10.    Monavari, H., S. Noorbakhsh, and F.E. Taj. HUMAN HERPES 6, 7-DNAS (PCR) IN CSF OF CONVULSIVE CHILDREN. in EPILEPSIA. 2012. WILEY-BLACKWELL 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA.

11.    EBRAHIMI, T.F., et al., SEARCHING FOR THE HUMAN HERPES 6, 7 (PCR) IN CSF OF CHILDREN ADMITTED TO THE PEDIATRIC WARD OF HAZRAT RASOOL HOSPITAL OF TEHRAN. SCIENTIFIC JOURNAL OF HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICES, 2011.

12.    Taj, F.E., et al., Searching for the Human Herpes 6, 7 (PCR) in CSF of Children Admitted to the Pediatric Ward of Hazrat Rasool Hospital of Tehran. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences. 18.

13.    Taj, F., < strong> Immunoasssay chromatographic antigen test for rapid diagnosis of Group A beta hemolytic< em> Streptococcus pharyngitis in children: A cross/sectional study. Iranian Journal of Microbiology, 2011. 3(2).

14.    TajF, E., A comparative study of streptococal infection in children with PANDAS: a case-control study. Tehran University Medical Journal, 2012. 69(10).

15.    Taj, F.E., et al., جستجوي هرپس ويروس هاي انساني نوع ششم و هفتم به روش PCR در مايع نخاع کودکان بستري در بخش کودکان بيمارستان رسول اکرم (ص) تهران.

16.    Noorbakhsh, S., et al., Paranasal Sinus CT Scan Changes in Children with Meningitis: A Cross Section Study, Tehran, IRAN. Pediat Therapeut, 2013. 3(158): p. 2161-0665.1000158.

17.    نوربخش, et al., بررسی فراوانی آنتی‌بادی‌های ضد استرپتوکوک بتاهموليتيک گروه A در کودکان با علايم اختلال سايکولوژی PANDAS: مطالعه مورد-شاهدی. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, 2012. 69(10): p. 631-638.

18.    نوربخش, et al., مقايسه سطح آنتی‌بادی پنوموليزين سرمی و آنتی‌ژن پنوموکک ادراری (بيناکس) در کودکان مبتلا به عفونت تنفسی فوقانی و کودکان سالم. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, 2010. 68(8): p. 451-458.

19.    براتی, et al., بررسی شيوع ويروس‌های آدنو، آنفلوانزا آ و بی و سنسيشيال در ترشحات حلق کودکان 3 ماه تا 15 سال مبتلاء به عفونت تنفسی فوقانی با روش سريع ايمونوکروماتوگرافيک. مجله علوم پزشکی رازی, 2009. 16(62): p. 81-88.