انتقادات و پیشنهادات
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 محل خدمت :
 
 انتقادات :
 پیشنهادات :
   

آدرس: تهران ، بزرگراه شهید همت غرب ، تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران ، طبقه اول  ستاد مرکزی . اتاق 106 و 107

تلفن: 86702015-021   نمابر 88622614 -021

پست الکترونیکی: refahi@iums.ac.ir