واحد مهد کودک

فرآیند ثبت نام

آدرس: تهران ، بزرگراه شهید همت غرب ، تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران ، ضلع جنوب غربی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 تلفن      
86702012-  021