راهنمای تکمیل جداول آماری بهداشتی

    اطلاعات جدول شماره (1) مربوط به تعداد مراکز ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی سال 1394 می باشد که در سه ماهه نخست سال جاری می بایست به تفکیک شهرستانهای تابعه تکمیل و به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه گزارش گردد . چنانچه در طول سال ، تغییری در اطلاعات درج شده رخ داد کافی است اطلاعات جدول تا پایان سال جاری بروز رسانی شده و اطلاعات جدید گزارش گردد .

    اطلاعات جدول شماره (2) مربوط به تعداد موارد مرگ رخ داده در سال 1394 می باشد که اطلاعات این جدول می بایست به تفکیک شهرستانهای تابعه در دو مقطع شش ماهه اول و دوم تکمیل و به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه گزارش گردد . چنانچه در طول سال ، تغییری در اطلاعات درج شده رخ داد کافی است اطلاعات جدول تا پایان سال جاری بروز رسانی شده و اطلاعات جدید گزارش گردد .

    اطلاعات جدول شماره (3) مربوط به تعداد کل مراجعین سرپایی (بار مراجعه) به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی سال 1394 است که می بایست به تفکیک شهرستانهای تابعه و بصورت فصلی تکمیل و به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه گزارش گردد . چنانچه تغییری در اطلاعات فصلی صورت گرفت اطلاعات جدید تا سه ماه بعد در جدول مذکور بروز رسانی شده و اطلاعات جدید سه ماهه قبل و سه ماهه جاری با هم گزارش گردد .


    اطلاعات جدول شماره (4) مربوط به فعالیت های عمده واحد بهداشت محیط در سال 1394 است که اطلاعات این جدول می بایست به تفکیک شهرستانهای تابعه در دو مقطع شش ماهه اول و دوم تکمیل و به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه گزارش گردد . چنانچه در طول سال ، تغییری در اطلاعات درج شده رخ داد کافی است اطلاعات جدول تا پایان سال بروز رسانی شده و اطلاعات جدید گزارش گردد .

    اطلاعات جدول شماره (5) مربوط به اطلاعات جمعیت و خانوار تحت پوشش برنامه پزشک خانواده در سال 1394 می باشد که در سه ماهه نخست سال جاری می بایست به تفکیک شهرستانهای تابعه تکمیل و به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه گزارش گردد . چنانچه در طول سال ، تغییری در اطلاعات درج شده رخ داد کافی است اطلاعات جدول تا پایان سال بروز رسانی شده و اطلاعات جدید گزارش گردد .


   دانلود : formbehdashti.xlsx           حجم فایل 37 KB
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 742 | بازدید امروز : 25 | کل بازدید : 106156 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 | زمان بازدید : 1.5891