آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1024
 بازدید امروز : 15
 کل بازدید : 414069
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.8120

اهداف مدیریت امور عمومی عبارتند از:


 • برنامه ريزی و اجرای کليه امور اداری، مالی، پرسنلی، و پشتيبانی در چارچوب سياستها و قوانين مصوب
 • سازماندهی فعاليتها، تقسيم کار، تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات کارمندان تحت سرپرستی
 • نظارت بر حسن جریان کلیه واحدهاي تحت سرپرستی

به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، مدیریت امور عمومی وظایف زیر را بر عهده دارد:


 •  برنامه ريزی و بهبود هماهنگی بين واحدها و فرآيندهای مختلف در راستای بهبود مستمر امور جاری
 • بودجه ريزی عملياتی در واحد مربوطه
 •  برنامه ريزی به منظور ارتقاء و بهبود مستمر کيفيت خدمات اداری، مالی و پشتيبانی
 •  ارتقاء بهره وری منابع، نيروی انسانی، مالی و سرمايه
 • کاهش هزينه های غير ضروری واحد
 •  تامين امکانات مورد نياز واحد های تابعه
 •  بهبود نگهداشت وسايل و تجهيزات
 • افزايش رضايتمندی و تامين رفاه کارمندان