آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 952
 بازدید امروز : 7
 کل بازدید : 414106
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.7460

"آیین نامه اجرایی گردهمایی های علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران"

 

مقدمه:

قریب سه دهه است که گردهمایی های علمی دانشگاه در غالب کنفرانسها، کنگره ها، سمپوزیوم ها، همایشها در بالاترین سطوح ملی و بین المللی با اثر گذاری فراوان و ارائه آخرین اطلاعات و دستاوردها و تحولات پیش رو علمی برگزارگردیده است و لزوم برگزاری کنگره ها با هدف ارتقاء ارزشیابی دانشگاه و ارتقاءهمکاریهای بین المللی و منطقه ای و انتفاع علمی تخصصی گروههای آموزشی و تولید علم در دانشگاه همچنان مشهود بوده و توسط دانشکده ها و گروههای آموزشی و هیئت رییسه دانشگاه دنبال میشود.

درخواست برگزاری همایش های علمی توسط گروههای مختلف آموزشی و توسعه روابط بین دانشگاهی داخلی و خارجی مسئولین دانشگاه را بر این داشت به منظور تحقق اهداف عالی دانشگاه و یکپارچه سازی و خود گردان نمودن همایش ها با در نظر گرفتن صرفه جویی کامل و توجه به توصیه های اقتصادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور تصمیمات جامع ذیل را توسط هیئت رییسه دانشگاه با  توجه به چشم انداز و افزایش پتانسیلهای اعتباری و علمی دانشگاه اتخاذ گردید.

فصل یک:تعاریف

منظور از گردهمایی دانشگاه، همایشها و دوره های غیر مدون در سر فصل دوره های آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی میباشد که شامل کنگره ها، سمینارها، سمپوزیومها و کنفرانسها خواهد بود.

دبیرهمایش با توانمندی های علمی و سوابق اجرایی خود تامین هزینه های گردهمایی همایش را به صورت خود گردان و خود کفا مدیریت و اداره خواهد نمود و دانشگاه با نظارت و در اختیار قرار دادن محیط فیزیکی مناسب در مرکز  همایشهای محمد بن زکریای رازی که رسالت ساخت آن در دانشگاه ایجاد محیط مناسب برای برگزاری همایشهای دانشگاه میباشد حامی برگزاری هر چه باشکوهتر گنگره خواهد بود.

فصل دوم:مقررات

 ماده یک : مدیریت برگزاری، نظارت، جمع آوری پیشنهادات و سیاستگزاری دقیق کنگره ها و سمینارها با توجه به سوابق اجرایی دیرینه به دو معاونت بین الملل و تحقیقات و فنآوری واگذار می گردد تا با تعامل مشترک بر غنای علمی کنگره های ملی و بین المللی دانشگاه افزوده و با تجارب و توانمندیهای خود و برنامه ریزی دقیق روند پیشنهادات برگزاری همایشها را درسالهای آتی مدیریت نمایند.

 ماده دو: برگزاری دوره های آموزشی مدون دانشگاه برعهده حوزه معاونت آموزشی دانشگاه می باشد.

ماده سه: معاون بین الملل و تحقیقات و فنآوری پس از بررسی پیشنهادات دانشکده ها، در صورت موافقت ضمن تشکیل جلسات توانمندیهای علمی و اجرایی دبیر معرفی شده را ارزیابی و پس از تائید وی، حکم دبیری ایشان با امضای ریاست دانشگاه صادر خواهد شد.

ماده چهار: برگزارکنندگان و دبیر کنگره موظف به ارائه اطلاعات اولیه و تشکیل جلسات پیشرفت روند اجرا و دارا بودن برنامه بر اساس زمانبندی و تلاش وافر برای مطلوب برگزار شدن همایش ها و همکاریهای بین دانشگاهی خواهند بود.

فصل سوم: امور اجرایی

ماده پنج: ضمن توجه به جلوگیری از هزینه های غیر ضروری و تداخل همایشها با سایر همایشهای دانشگاههای علوم پزشکی و انجمن های تخصصی دبیر کنگره با تشکیل دبیرخانه متعارف با ابعاد هر کنگره، امور اجرایی را حداقل از یک سال قبل آغاز و نسبت تهیه لیست اعضای کمیته علمی (شامل اعضاء هیئت علمی دانشگاه و سایر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور)،فراخوان،پوستر،دریافت مقالات، بررسی مقالات، امور دریافت مجوز، آماده سازی وب سایت و..... اقدام مینماید.

     تبصره یک: مسئولیت فراهم سازی کلیه تجهیزات دبیرخانه شامل:تلفن، منشی، فاکس،رایانه و پرسنل اجرایی به عهده دبیر کنگره و گروه آموزشی و پژوهشی دانشکده خواهد بود.

     تبصره دو: معاونت بین الملل و معاونت تحقیقات و فنآوری راهنمایی های لازم را در خصوص برگزاری مناسب کنگره به دبیران ارائه و در سطوح اجرایی ملزوم  با سیاستگزاری های مشترک و مورد توافق حامی دبیر کنگره خواهند بود .

ماده شش: دعوت رسمی از مدعوین خارجی و نظارت بر حسن انتخاب مدعوین و اخذ ویزای میهمانان کنگره به عهده معاونت بین الملل دانشگاه خواهد بود و دبیر همایش نسبت به معرفی سخنرانها و مدعوین مجرب با اعتبار علمی مناسب در سطح بین المللی و نیازهای همایش اقدام خواهد نمود.

ماده هفت: محل برگزاری توسط دو معاونت بین الملل ومعاونت تحقیقات و فنآوری تعیین و هماهنگ خواهد شد.

ماده هشت: گزارش پیشرفت کار و انجام نشستهای تصمیم گیری کلان توسط دبیران کنگره با معاونین بین الملل و تحقیقات و فن آوری الزامی است.نظارت بر حسن روند اجرایی و پیشرفت منطقی بر اساس اهداف همایش توسط کارشناس کنگره در معاونت بین الملل رصد خواهد شد .

ماده نه: برنامه ریزی بازدیدهای جنبی مدعوین خارجی و دیدار و نشستهای علمی با مسئولین دانشگاه و عقد قراردادهای بین دانشگاهی در سطح داخل کشوری و بین المللی با درخواست و هماهنگی دبیر کنگره با معاونت بین الملل دانشگاه میسر خواهد بود.