تاریخچه مرکز
  اين مركز بعنواناولين مركز تحقيقات طب كار در سطح كشوربا دارا بودن اعضاي هيئت علمي در رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي طب كار، ر یه، داخلي و گوارش و جراحي و تروما، در اسفند ماه سال۱۳۸۶موافقت اصولي آن از طرف معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت صادر و در تاریخ 06/20/ 87از طرف شورای گسترش وزارت بهداشت مورد تصویب قرار گرفت.به منظور برنامه‌ريزي سازمان يافته ، فعاليت خود را با انجام برنامه استراتژيك آغاز نموده كه در طي۴ماه با تدوين رسالت،اهداف و استراتژي‌ها، اهداف عيني خود را ترسيم نموده و نهايتاً پروژه‌هايي كاربردي در جهت سازمان دادن مركز طراحي نموده است.

 محل مركز تحقيقات طب كاردر مجتمع آموزشي، پژوهشي و درماني حضرت رسول اكرم) ص ( و اقع در ساختمان شمارهيك ) ساختمان درمانگاه هها ) مي باشد.

 رئيس مركزتحقيقات طب كــاردكتر ماشااله عقيلي نژادمي باشد.
پیوندها
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 724
 بازدید امروز : 13
 کل بازدید : 43014