مقالات داخلی

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

نام کشور

سال چاپ

تعداد نويسندگان

جايگاه نويسنده**

نويسنده

مسول*

 

1

مقلیسه سطح استرس شغلی پرستاران زن بخش های مختلف بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاییز 1388

مجلهعلمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ايران

بهار 1389

4

1

دکتر ماشاءاله عقیلی نژاد

 

2

سطح کیفیت زندگی کارگران مبتلا به بیماری پوستی ناشی از کار مراجعه کننده به درمانگاه طب کار بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) در سال 1388

مجلهعلمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ايران

زمستان 1388

4

1

دکتر ماشاءاله عقیلی نژاد

 

3

فراوانی اختلالات اسکلتی- عضلانی و عوامل مرتبط با ان در زنان خانه دار

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ایران

خرداد و تیر 1391

4

1

دکتر ماشاءاله عقیلی نژاد

 

4

بررسی فراوانی خشونت علیه پرستاران و عوامل مرتبط با آن

مجله علوم پزشکی رازی

ایران

مرداد1390

3

1

دکتر سید محمد سید مهدی

 

5

ارتباط سن و سابقه کار با آسیبهای ناشی از حوادث شغلی در معادن و صنایع معدنی ایران طی سالهای 82-1390

 

مجله علوم پزشکی رازی

ایران

بهمن 1391

4

1

دکتر مجید گل آبادی

 

6

تعیین میزان نقص عضو در بیماری ها و اختلالات پوستی

فصلنامه علمی تخصصی طب کار

ایران

تابستان

1390

4

2

میرسعید عطارچی

 

7

بررسی الگوی حوادث ناشی از کار در معدن کاران ایرانی

فصلنامه علمی تخصصی طب کار

ایران

بهار 90

4

3

صابر محمدی

 

8

برسی فراوانی حوادث چشمی ناشی از کار در کارگران معدن در طی سالهای 1387-1382

فصلنامه علمی تخصصی طب کار

ایران

تایسان 90

6

3

میرسعید عطارچی

 

9

مقایسه شدت اختلالات خواب در میان نگهبانان شیفت شب بیمارستان بر اساس پرسشنامه های اپورث و پترزبورگ

فصلنامه علمی تخصصی طب کار

ایران

زمستان 89

6

3

صابر محمدی

 

10

بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در سال 1389

 

مجله علوم پزشکی رازی

ایران

آذر1390

4

2

دکتر مجید گل آبادی

 

 
پیوندها
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 967
 بازدید امروز : 12
 کل بازدید : 42939