دکتر لبافی نژاد

 

مشخصاتممشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی: ياسر لبا في نژاد          تاریخ تولد: 1/1/53           محل تولد: تـــهران                  فرزند: مرتضي

وضعیت تاهل:متاهل                                                                           تعدادفرزندان: دو فرزند

آدرس دانشکده : اتوبان همت، بين اتوبان شيخ فض ا... و چمران، جنب بيمارستان ميلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکي، گروه طب کار

تلفن هم09121755344                       تلفن دانشکده: 88622682

پست الكترونيك  :ylabbafinejad@yahoo.com   

سابقه تحصیلی:

-  اخذ مدرک دیپلم در رشته علوم تجربي از دبيرستان علوي تهران (سال 1371)

- اخذ مدرک دکتری در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1379)

- اخذ مدرک تخصصی پزشکی در رشته طب کار (بیماریهای شغلي و محیطی) از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1385)

- رتبه دوم آزمون بورد تخصصی طب کار

سابقه شغلی  و مشاوره اي:

- عضو هیات علمی و دانشیار گروه طب کار دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران (از سال ١٣٨6)

- رئيس گروه بهداشت محيط و حرفه اي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران (از سال 1385)

- مدير برنامه هاي بازديد از صنعت دستياران گروه طب كار دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ایران (از سال 1386)

-عضو کمیته پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال 1387)

-عضو کمیته تخصصی طب کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال 1387)

- داور ارزیابی کننده مقالات ارائه شده به مجله های سلامت کار ایران- علوم پزشکی رازی، MJIRIو... (از سال 1388)

- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات طب کار دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال 1387)

- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات طب کار دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال 1388)

- کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران (سال 1389)

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1392-1389)

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1392)

- مسؤول برنامه‌های طب کار در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران

- معاون اجرایی گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390- 1391

- معاون آموزشی گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391- 1392

-  مدیر گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی ایران 1392 تا کنون

- معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1392)

- دبیر شورای فرهنگی دانشکده پزشکی (1393)

- عضو کیته ترفیع و ارتقائ دانشکده پزشکی (1392)

- کارشناس کمیسیونهای پزشکی قانونی در زمینه طب کار (از سال 1392)

- عضو شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال 1392)

سابقه آموزشی و تدریسی :

- آموزش دستیاران طب کار

- آموزش دانشجویان پزشکی (واحد طب کار)

 آموزش کارشناسان بهداشت حرفه ای-

  آموزش کارشناسان ارشد بهداشت حرفه ای-

 آموزش پزشكان در سمينارهاي بازآموزي طب كار (نظام پزشكي و ...)-

- برگزاري كارگاههاي آموزشي براي كارشناسان بهداشت حرفه اي (اسپيرومتري، اوديومتري، استرس شغلي و ...)

-برگزاري كارگاههاي آموزشي براي پزشكان شاغل در صنعت

- دبیرعلمی چند دوره بازآموزی مدون طب کار

 

سابقه پژوهشي و تحقيقاتي :

 

 

1.       بررسی تاثیر مواجهه همزمان با مخلوط حلالهای آلی و سرو صدای شغلی بر آستانه شنوایی کارگران (مجله علمی پژوهشی طبیب شرق، دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، 18-9) (ISC)- نفر دوم-(مقاله تحقیقی)

2.      سطح کیفیت زندگی کارگران مبتلا به بیماری پوستی ناشی از کار مراجعه کننده به درمانگاه طب کار بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال 1388 (مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال 7، شماره 4، زمستان 1388، 298-294)(ISC)-نفر دوم-(مقاله تحقیقی)

3.     تاثيركشيدنسيگارومواجهههمزمانباسروصدايبالاترازحدمجازبرافتشنوايي (مجلهعلمی پژوهشی علومپزشكيدانشگاهآزاداسلامي، دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، 117-113) (ISC)-نفر اول-(مقاله تحقیقی)

4.     تاثیر مواجهه با غلظت های پایین مخلوط حلالهای آلی بر دید رنگی (مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 27، شماره 3، پاییز 1388، 316-307) (ISC)-نفر سوم-(مقاله تحقیقی)

5.     بررسی شیوع اضطراب و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دختر رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 (مجله سلامت کار ایران) (Scopus & ISC)- نفر اول -(مقاله تحقیقی)  

6.      تعیین میزان نقص عضو در بیماریها و اختلالات پوستی (فصلنامهعلميپژوهشیطبكار- دوره 3، شماره  2، تابستان 1390، 69-61) (ISC)-نفر سوم- (مقاله مروری نمایه شده)

7.   (ISI and Impact Factor 2010= 0.36)Y. Labbafinejad, M. Aghilinejad, Z. Sadeghi.Association between duration of daily visual display terminal work and sleep disorders among statistics center staff in Iran. Iran red crescent medical journal, 2010, 12(4):419-423.(نفر اول)

8.   (EMBASE, Scopus)S. Mohammadi, A. Mehrparvar, Y. Labbafinejad, M.S. Attarchi. The effect of exposure to a mixture of organic solvents on liver enzymes in an auto manufacturing plant.J Public Health, 2010, 18(6): 553–557. (نفر سوم)

9.   (Pubmed, ISI and Impact Factor 2009= 3.27)M.S. Attarchi, Y. Labbafinejad, S. Mohammadi. Occupational exposure to different levels of mixed organic solvents and colour vision impairment. Neurotoxicology and Teratology, 2010, 32(5):558–562.(نفر دوم)

10.               (scopus) Y. Labbafinejad,S. Mohammadi, M.S. Attarchi, M. aghilinejad. Hearing impairment due to cigarette smoking and simultaneous exposure to occupational noise.Medical Journal of the Islamic republic of Iran, 2010, 24(2): 72-78. (نفر اول)

11.               (Pubmed, ISI and Impact Factor 2010= 0.826) S. Mohammadi, Y. Labbafinejad, M.S. Attarchi.Combined effects of ototoxic solvents and noise on hearing in automobile plant workers in IRAN.Arh Hig Rada Toksikol, 2010, 61(3): 267-274. (نفر دوم)

12.               (Pubmed, EMBASE, Scopus)K. Sadeghniiat, Y.  Labbafinejad (Corresponding author). Sleepiness among Iranian lorry drivers.Acta Medica Iranica, 2007, 45(2): 149-152. (نفر دوم و نویسنده مسول)

13.               (Pubmed, ISI and Impact Factor 2010= 1.91)M.S. Attarchi, M. Ashouri, Y. Labbafinejad, S. Mohammadi. Assessment of time to pregnancy and spontaneous abortion status following occupational exposure to organic solvents mixture.Int Arch Occup Environ Health, 2012, 85(3): 295-303.(نفر سوم)

14.               (ISI and impact factor 2010= 1.75)M.S. Attarchi, M. Golabadi, Y. Labbafinejad, S. Mohammadi. Combined Effects of exposure to occupational noise and mixed organic solvents on blood pressure in car manufacturing company workers.American Journal of Industrial Medicine, 2012.(نفر سوم)

15.               (Pubmed, ISI and Impact Factor 2010= 0.826)S. Mohammadi, M. Golabadi, Y. Labbafinejad, F. Pishgah-Hadian, M.S. Attarchi. Effects of exposure to mixed organic solvents on blood pressure in non-smoking women working in a pharmaceutical company. Arh Hig Rada Toksikol, 2012, 63: 161-169.(نفر سوم)

- تالیف كتاب "بيماريهاي دستگاه تنفسي ناشي از كار" چاپ شده توسط انتشارات ارجمند سال 1388

- تالیف كتاب "بيماريهاي دستگاه عضلانی اسکلتی ناشي از كار" چاپ شده توسط انتشارات ارجمند سال 1392

- ارائه مقاله در سمينارهای اختلالات خواب و بيماريهاي شغلي

- ارائه مقاله در سمينار سلامت شغلی رانندگان

- ارائه پوستر در سمينار امداد و نجات هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

- استاد راهنمای پایان نامه های دستیاری و انترنی

- مجری طرح تحقیقاتی "بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران بسته بندی صنایع داروسازی" سال 1388

- مشارکت فعال در انجام چندین طرح تحقیقاتی (بررسی ارتباط مواجهه با حلالها و اختلال دید رنگ، بررسی ارتباط کشیدن سیگار و مواجهه همزمان با سروصدا و افت شنوایی و ...)

- مسؤول طرح پیشگیری و کنترل سیلیکوزیس در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران

- مسؤول طرح سلامت شاغلین بخش پسماند (مدیریت پسماند) در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران

سابقه عضويت در کميته هاي فني کشوري و انجمن هاي علمي:

                                                                                                                                                                     

- عضو فعال انجمن علمی طب کار کشور

- عضو هيات مديره و بازرس انجمن علمی طب كار كشور (از سال 1386)

-عضو کمیته تخصصی طب کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال 1387)

-عضو کمیته پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال1387)

 

پیوندها
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1924
 بازدید امروز : 8
 کل بازدید : 43009