صفحه اصلي > خدمات 
خدمات

خدمات پژوهشی قابل ارائه در مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی به تمامی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان گرامی در سراسر کشور:

 

  • بررسی اثر داروها، سموم، مواد شیمیایی و بیولوژیک بر میزان استرس اکسیداتیو در نمونه های بیولولوژیک (خون - سلول - بافت) توسط متدهایTotal Antioxidant Capacity) ) FRAP، MDA(Lipid Peroxidation)، اندازه گیری گروه های تیول ((Total Thiolو ROS(Reactive Oxygen Species).

  • بررسی اثر داروها، سموم، مواد شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد میتوکندری در نمونه های سلولی و بافتی توسط متدهای ROS، مارکرهای استرس اکسیداتیو، آپوپتوز و اندازه گیری بیان پروتئین (Uncoupling Protein-2) (شاخص عملکرد میتوکندری) توسط متد وسترن بلات.

  • اندازه گیری ATP و ADP در نمونه های سلولی و بافتی توسط تکنیک Luciferin- Luciferase. (اندازه گیری توسط HPLC نیز در حال راه اندازی است)

  • ارزیابی اثر داروها، سموم، مواد شیمیایی و بیولوژیک در نمونه های سلولی و بافتی در سطح مولکولی توسط متد وسترن بلات.

  • ارزیابی میزان Viabilityسلول ها با استفاده از تست MTT.

  • شناسایی مواد جهش زا با استفاده از تست Ames.


     

جهت کسب اطلاعات بیش تر در خصوص زمان و هزینه مربوط با تلفن 86703142 و 86703137 خانم دکتر حسینی و آقای کریمی تماس حاصل فرمایید.

 

 

    

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی می باشد.
هر گونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.