صفحه اصلي > ریاست 
ریاست

 

بنام خدا

سلام،

اين مرکز در سال 1379 با هدف تلاش در راستای توسعه و گسترش مرزهاي دانش علوم دارويي در دستیابی به جایگاه ممتاز ملی و منطقه ای، حل مشکلات و معضلات موجود در زمينه هاي مختلف دارويي بویژه فارماکولوژی و سم شناسی در کشور، آموزش محققين در عرصه هاي مختلف علوم دارويي و ايجاد ارتباط و همکاري با ساير مراکز تحقيقاتي و آموزشي در داخل و خارج از کشور و با هدف ارتقاء علم و فن آوري دارويي، تربیت نیروی پژوهشگر، همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی  و اجرائی داخل و خارج  کشورتشکيل گردید.  اين مرکز در زمينه هاي مختلف از جمله فارماکولوژی، سم شناسی، داروهای گیاهی و طب سنتی، و فن آوري هاي نوين دارويي شامل فن آوري استفاده از علوم سلولی ملکولی منجمله کاربرد سلوهای بنیادین در ارزیابیمکانیزمهای اثر دارو (فارماکودینامی) و اثر سمی داروها و همچنین استفاده و بکار گیری فن آوری نانو در راستای ارتقا اهداف مرکز با هدف اصلی ارتقا سلامت و نگاه کلی کاربردی کردن  پژوهش و خلق علم و ثروتفعاليت مي نمايد. شوراي عالي مرکز، از ارکان اصلی جهت تعیین و تبیین سياست هاي کلي مرکز  بر اساس اسناد بالا دستی و سياست هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مي باشد. اعضاي اين شورا عبارتند از رياست دانشگاه، معاونت پژوهشي، معاونت بهداشتي، رياست مرکز و حداقل سه نفر از اعضاي هيئت علمي که به پيشنهاد رياست مرکز و با حکم رياست دانشگاه انتخاب مي شوند. شوراي پژوهشي مرکز مرکب از متخصصين با گرایش های مختلف و با محوریت نگاه به علوم دارويي، مسئوليت بررسی تعريف و مشخص نمودن اولويت هاي تحقيقاتي در مرکز در راستای سیاستگذاری شورای عالی را به عهده داشته و کليه طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده به مرکز را مورد بحث و بررسي و تصویب قرار مي دهند. مرکز از همکاری های دیگر مراکز جهت ارتقاء پژوهشی برخوردار بوده و این همکاری را ارج می نهد.مرکز تحقيقات علوم دارويي رازی در مسير دستيابي به اهداف خود، صمیمانه  محققین عزیز و همچنین ساير مراکز تحقيقاتي و آموزشي دولتي و  بخش خصوصي در داخل و خارج از کشور را دعوت به همکاري مي نمايد .بدون تردید فعالیتهای پژوهشی بدون همکاری سایر افراد، گروهها و مراکز داخل و خارج دانشگاه میسر نخواهد بود.

 

دکتر منیژه متولیان             
ریاست مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی می باشد.
هر گونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.