صفحه اصلي > معرفی > تاریخچه 
تاریخچه

معرفی ...

مرکز تحقيقات علوم دارويی رازی در بهمن سال 1379 هجری شمسی تاسيس و اساس نامه آن شش سال بعد در تيرماه 1386 تصويب گردید. توسعه تحقيقات در زمينه علوم دارويی و علوم وابسته به منظور استفاده از توانايی های بالقوه و بالفعل محققين و توليد علم و فن آوری در جهت اعتلای سطح علمی، فن آوری، بهداشتی و درمانی جامعه، هدف اصلی تشکيل اين مرکزمی باشد. مرکز تحقيقات علوم دارويی رازی درجهت دست یافتن به اهداف پژوهشی و آموزشی زير تأسيس گرديده است:

1- ارتقای سطح علمی و مهارتی متخصصين علوم پزشکی در زمينه تحقيقات دارويی و اولويتهای تعيين شده توسط معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت متبوع

2- ايجاد ارتباط بين محققين و مراکز تحقيقاتی در سطح کشور ودر سطح بين الملل

3- ايجاد فرصت های مطالعاتی کوتاه و دراز مدت برای متخصصين از داخل و خارج از کشور

4- جذب، حفظ و توسعه مستمر ارتباط آموزشی و پژوهشی از طريق اجرای طرحهای مصوب و مشترک با ساير مراکز تحقيقاتی دولتی ، مرکز تحقيقات خصوصی، دانشکده ها و ساير سازمانهای ذينفع

 


اهداف

1- بررسی تأثير داروها، گياهان دارويی و سموم بر سلولهای بنيادين

2- بررسی مکانيزم اثر داروهای مختلف در سندرم متابوليک

  الف- بررسی مکانيزم های سلولی مولکولي اثرات داروها در بيماری ديابت

  ب- بررسی مکانيزم های سلولی مولکولي اثرات داروها در افزايش فشار خون

  ج- بررسی مکانيزم های سلولی مولکولي اثرات داروها در چاقی

  د- بررسی مکانيزم های سلولی مولکولي اثرات داروها در هيپرليپيدمی

 


تاریخچه

  1379/11/15 موافقت قطعی با تأسيس مرکز

  1380/11/03 تشکيل شورای عالی مرکز متشکل از:

  دکتر نيک نژاد

  دکترايرج ميلانيان

  دکتر فريبرز کيهانفر

  1380/11/03 انتصاب دکتر مسعود محموديان به رياست مرکز

  1381/04/24 تصويب اساسنامه مرکز

  4 /7 /1386 تغيير اعضای شورای عالی مرکز به:

  دکتر معصومه شفيعی

  دکتر منيژه متوليان

  دکتر سلطان احمد ابراهيمی

  1388/04/09 انتخاب دکتر علی محمد شريفی به رياست مرکز

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی می باشد.
هر گونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.