سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
صفحه اصلي > انتصابات دانشگاه  
انتصابات دانشگاه


 ٠٩:٥٨ - شنبه ١٠ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب اعظم فانی نویندگانی به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئیس دانشگاه طی حكمي اعظم فانی نویندگانی را به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان منصوب نمود.
 ١٠:٢٧ - يکشنبه ٤ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب جناب آقای دکتر فرزاد شیدفر به عنوان رئیس دانشکده پیراپزشکی
دکتر حاجی میراسماعیل رئیس دانشگاه، طي جكمي دکتر فرزاد شیدفر را بعنوان رئیس دانشکده پیراپزشکی منصوب گردید.
 ١٦:١٦ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دكتر مولوي نجومي بعنوان مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر كامران سلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه در احکام جداگانه ای دکتر مرضیه مولوی نجومی را به عنوان مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر حمیداله بهادر تشکر و قدردانی نمود.
 ١٣:٥٥ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر سيد رضا مطهري بعنوان رئيس بيمارستان شهداي يافت آباد
طی حکمی از سوی دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل رئيس دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر سيد رضا مطهري بعنوان رئيس بيمارستان شهداي يافت آباد منصوب گردید.
 ١٦:٢٤ - يکشنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر امير قادي پاشا بعنوان سرپرست بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) رباط كريم
دکتر امير قادي پاشا بعنوان سرپرست بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) رباط كريم منصوب شد
 ٠٩:٣٤ - دوشنبه ٣ شهريور ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دكتر فرزاد شيدفر بعنوان سرپرست دانشكده پيراپزشكي
دكتر فرزاد شيدفر بعنوان سرپرست دانشكده پيراپزشكي منصوب گرديد.
 ١٦:٠٧ - چهارشنبه ١١ تير ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکترناصري پور بعنوان رئيس دانشكده پزشكي
دکترناصري پور بعنوان رئيس دانشكده پزشكي منصوب شد
 ١٢:٥١ - دوشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر داودآبادی فراهاني به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد
انتصاب دکتر محمد رضا داودآبادی فراهاني به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
 ١٧:٤٦ - دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب سرپرست بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) بعنوان مسئول امور درمان كانون بسيج جامعه پزشكي و حوزه مقاومت بسيج كاركنان دانشگاه
انتصاب سرپرست بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) بعنوان مسئول امور درمان كانون بسيج جامعه پزشكي و حوزه مقاومت بسيج كاركنان دانشگاه
 ١٢:٣٠ - يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مدير نظارت و توسعه امور عمومي دانشگاه بعنوان مسئول پشتيباني و بهداشت كانون بسيج جامعه پزشكي و حوزه مقاومت بسيج كاركنان دانشگاه
مهندس رياضت مدير نظارت و توسعه امور عمومي دانشگاه بعنوان مسئول پشتيباني و بهداشت كانون بسيج جامعه پزشكي و حوزه مقاومت بسيج كاركنان دانشگاه منصوب شد
 ٠٩:١٠ - يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب محمد رضا شريف كاظمي بعنوان دبير شوراي هماهنگي و پشتيباني كانون بسيج جامعه پزشكي و حوزه مقاومت بسيج كاركنان دانشگاه
محمد رضا شريف كاظمي بعنوان دبير شوراي هماهنگي و پشتيباني كانون بسيج جامعه پزشكي و حوزه مقاومت بسيج كاركنان دانشگاه منصوب شد
 ١٦:١٨ - شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دكتر رزاق بيات بعنوان مشاور رياست دانشگاه علوم پزشكي ايران در امور شاهد و ايثار
دكتر رزاق بيات با حفظ سمت بعنوان مشاور رياست دانشگاه علوم پزشكي ايران در امور شاهد و ايثار منصوب شد
 ١٧:٣٤ - سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
معا ونين دانشجويي و فرهنگي و توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع و سرپرست معاونت درمان دانشگاه بعنوان عضو شوراي هماهنگي و پشتيباني كانون بسيج جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران منصوب گرديدند
هماهنگي و پشتيباني كانون بسيج جامعه پزشكي وحوزه مقاومت بسيج كاركنان دانشگاه منصوب گرديدند. طي احكام جداگانه اي از سوي دكتر رزاق بيات مدير كانون بسيج جامعه پزشكي و فرمانده حوزه مقاومت بسيج دانشگاه دكتر عبادي فرد آذر معا ون دانشجويي و فرهنگي ، دكتر رضوي معاون توسعه مديريت وبرنامه ريزي منابع و دكتر پايدار سرپرست معاونت درمان دانشگاه بعنوان عضو شوراي هماهنگي و پشتيباني كانون بسيج جامعه پزشكي وحوزه مقاومت بسيج كاركنان دانشگاه علوم پزشكي ايرا ن منصوب گرديدند.
 ١٣:٠٤ - سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر سلطانی عربشاهي به عنوان معاون آموزشی دانشگاه
دکتر سلطانی عربشاهي به عنوان معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد
 ٠٩:٥٤ - يکشنبه ٤ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر حسن اميري بعنوان سرپرست بیمارستان شهدای هفتم تیر
دکترحسن اميري را بعنوا ن سرپرست بیمارستان شهدای هفتم تیر منصوب شد
 ١٦:٤٦ - دوشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر سودابه جولایی بعنوان سرپرست مدیریت توسعه امور بین الملل دانشگاه
دکتر سودابه جولایی بعنوان سرپرست مدیریت توسعه امور بین الملل دانشگاه منصوب شد.
 ١٤:٥٦ - يکشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر نادر توکلی بعنوان سرپرست مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
دکتر نادر توکلی بعنوان سرپرست مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص) منصوب شد.
 ١٥:٠٩ - شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دكتر پايدار سرپرست معاونت درمان دانشگاه بعنوان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ایران دراجرای طرح تحول نظام سلامت
دكتررضا پایدار سرپرست معاونت درمان دانشگاه بعنوان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ایران در اجرای طرح تحول نظام سلامت منصوب گردید.
 ١٧:١١ - سه شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حكم وزير بهداشت دكتر حاجي مير اسماعيل سر پرست داشگاه علوم پزشكي ايران بعنوان رئيس دانشگاه منصوب شد
طي حكمي از سوي دكتر سيد حسن هاشمي، وزير بهداشت درمان وآموزش پزشكي، دكتر سيد جواد حاجي مير اسماعيل ، سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ايران بعنوان رئيس دانشگاه منصوب گرديد.
 ١٧:١٨ - يکشنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>