سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
صفحه اصلي > انتصابات دانشگاه  
انتصابات دانشگاه


دکتر مرضیه مولوی نجومی به عنوان مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه منصوب گردید
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر مرضیه مولوی نجومی را به عنوان مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه منصوب نمود.
 ١٤:١٩ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر صدیقه خنجری به عنوان مدیر پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه منصوب گردید
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر صدیقه خنجری را به عنوان مدیر گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه منصوب نمود.
 ١٤:١١ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مصطفی حسینی به عنوان مدیر گروه جراحی عمومی دانشگاه منصوب گردید.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر مصطفی حسینی را به عنوان مدیر گروه جراحی عمومی منصوب نمود.
 ١٤:٠٢ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر فرناد ایمانی به عنوان مدیر گروه بیهوشی دانشگاه منصوب گردید
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر فرناد ایمانی را به عنوان مدیر گروه بیهوشی دانشگاه منصوب نمود.
 ١٣:٠٢ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مریم کاشانیان به عنوان مدیر گروه زنان و زایمان دانشگاه منصوب گردید.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر مریم کاشانیان را به عنوان مدیر گروه زنان و زایمان دانشگاه منصوب نمود.
 ١٢:٥٨ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکترمحمد ابراهیم خمسه به عنوان مدیر گروه داخلی دانشگاه منصوب گردید.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکترمحمد ابراهیم خمسه را به عنوان مدیر گروه داخلی دانشگاه منصوب نمود.
 ١٢:٤٧ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر حسن اتوکش به عنوان مدیر گروه بیماریهای کودکان دانشگاه منصوب گردید.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر حسن اتوکش را به عنوان مدیر گروه بیماریهای کودکان دانشگاه منصوب نمود.
 ١٢:٣٧ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سمیده خوئی به عنوان مدیر گروه فیزیک پزشکی دانشگاه منصوب گردید.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر سمیده خوئی را به عنوان مدیر گروه فیزیک پزشکی دانشگاه منصوب نمود.
 ١٢:٢٩ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مهدی شکرآبی به عنوان مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه منصوب گردید.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر مهدی شکرآبی را به عنوان مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه منصوب نمود.
 ١٢:٢٠ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد مهدي پرورش به عنوان مدیر گروه بيماريهاي چشم دانشگاه منصوب گردید.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر محمد مهدي پرورش را به عنوان مدیر گروه بيماريهاي چشم دانشگاه منصوب نمود.
 ١٢:١٥ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سيد كاظم ملكوتي به عنوان مدیر گروه طب سالمندي دانشگاه منصوب گردید.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر سيد كاظم ملكوتي را به عنوان مدیر گروه طب سالمندي دانشگاه منصوب نمود.
 ١٢:٠٧ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سلطان احمد ابراهیمی به عنوان مدیر گروه فارماکولوژی دانشگاه منصوب گردید.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر سلطان احمد ابراهیمی را به عنوان مدیر گروه فارماکولوژی دانشگاه منصوب نمود.
 ١٢:٠١ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر کامران آقاخانی به عنوان مدیر گروه پزشکی قانونی دانشگاه منصوب گردید.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر کامران آقاخانی را به عنوان مدیر گروه پزشکی قانونی دانشگاه منصوب نمود.
 ١١:٥٥ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد رازی به عنوان مدیر گروه پزشکی ورزشی دانشگاه منصوب گردید.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر محمد رازی را به عنوان مدیر گروه پزشکی ورزشی دانشگاه منصوب نمود.
 ١١:١٦ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر فرزاد ایزدی به عنوان مدیر گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه منصوب گردید
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر فرزاد ایزدی را به عنوان مدیر گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه منصوب نمود.
 ١٠:٥٨ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر بیژن فروغ به عنوان مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه منصوب گردید
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر بیژن فروغ را به عنوان مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه منصوب نمود.
 ١٠:٥٢ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر لامع اخلاقی به عنوان مدیر گروه انگل شناسی دانشگاه منصوب گردید
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر لامع اخلاقی را به عنوان مدیر گروه انگل شناسی دانشگاه منصوب نمود.
 ١٠:٤٥ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد تقی جغتایی به عنوان مدیر گروه آناتومی و بافت و جنین دانشگاه منصوب گردید
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمد تقی جغتایی را به عنوان مدیر گروه آناتومی و بافت و جنین دانشگاه منصوب نمود.
 ١٠:٣١ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر کامران سلطانی عربشاهی به عنوان مدیر گروه آموزش پزشکی دانشگاه منصوب گردید
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر کامران سلطانی عربشاهی را به عنوان مدیر گروه آموزش پزشکی دانشگاه منصوب نمود.
 ١٠:٢٥ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد شعبانی به عنوان مدیر گروه بیوشیمی دانشگاه منصوب گردید
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل رئيس دانشگاه طی حکمی دکتر محمد شعبانی را به عنوان مدیر گروه بیوشیمی دانشگاه منصوب نمود.
 ١٠:١٨ - شنبه ١٧ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>