جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلي > انتصابات دانشگاه  
انتصابات دانشگاه


دکتر فريد الدين وحيدي به عنوان سرپرست بیمارستان شهيد فهميده منصوب شد
انتصاب دکتر فريد الدين وحيدي به عنوان سرپرست بیمارستان شهيد فهميده
 ١٧:٥٢ - سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد احمدوند به عنوان رئيس بيمارستان فيروزآبادي منصوب شد
انتصاب دکتر محمد احمدوند به عنوان رئيس بيمارستان فيروزآبادي
 ١١:٤٣ - شنبه ١٨ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر فروغ رفيعي به عنوان رئيس دانشكده پرستاری و مامایی
رياست دانشگاه طي حكمي دكتر فروغ رفيعي سرپرست دانشكده پرستاری و مامایی را بعنوان رئيس دانشكده پرستاری و مامایی منصوب نمود.
 ١٢:١٥ - چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر حسن ابوالقاسم گرجی به عنوان مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر حسن ابوالقاسم گرجی به عنوان مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه
 ١٣:٢٦ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر شهناز شاهنده به عنوان مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر شهناز شاهنده به عنوان مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه
 ١٣:٢١ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سیروس پناهی به عنوان مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر سیروس پناهی به عنوان مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه
 ١٣:١٨ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر عزیز رضاپور به عنوان مدیر گروه اقتصاد بهداشت دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر عزیز رضاپور به عنوان مدیر گروه اقتصاد بهداشت دانشگاه
 ١٣:١٣ - شنبه ٤ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
آقاي بالوئي بعنوان سرپرست مديريت بيمارستان كودكان شهيد حسين فهميده منصوب شد
انتصاب آقاي بالوئي بعنوان سرپرست مديريت بيمارستان كودكان شهيد حسين فهميده
 ١٢:٣٤ - شنبه ٢٠ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقاي دکتر جواد صراف زاده به عنوان مدیر گروه فیزیوتراپی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب جناب آقاي دکتر جواد صراف زاده به عنوان مدیر گروه فیزیوتراپی دانشگاه
 ١٥:٤٢ - دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقاي عسگر دوستدار رزی به عنوان مدیر گروه بینایی سنجی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب جناب آقاي عسگر دوستدار رزی به عنوان مدیر گروه بینایی سنجی دانشگاه
 ١٥:٢٨ - دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقاي محمد صادق جنابی به عنوان مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب جناب آقاي محمد صادق جنابی به عنوان مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه
 ١٥:١٨ - دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر جعفر بوالهری به عنوان مدیر گروه روانپزشکی جامعه نگر دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر جعفر بوالهری به عنوان مدیر گروه روانپزشکی جامعه نگر دانشگاه
 ١٤:٢٢ - دوشنبه ١ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد باقر صابری زفرقندی به عنوان مدیر گروه مدیر گروه اعتیاد دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر محمد باقر صابری زفرقندی به عنوان مدیر گروه مدیر گروه اعتیاد دانشگاه
 ١٣:٣٣ - دوشنبه ١ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر ليلا نعمتي اناركي به عنوان رئيس كتابخانه مركزي و اسناد دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر ليلا نعمتي اناركي به عنوان رئيس كتابخانه مركزي و اسناد دانشگاه
 ١٢:٤١ - دوشنبه ١ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر ناهید ابوطالب به عنوان مدیر گروه فیزیولوژی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر ناهید ابوطالب به عنوان مدیر گروه فیزیولوژی دانشگاه
 ١٠:٥٣ - چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دكتر آخوندي نسب بعنوان نائب رئيس هيئت مديره موسسه خدمات درماني محب حضرت فاطمه (س) و رياست بيمارستان مزبور
دكتر محمدرضا آخوندي نسب بعنوان نائب رئيس هيئت مديره موسسه خدمات درماني محب حضرت فاطمه (س) و رياست بيمارستان مزبور منصوب شد.
 ١٦:٢٨ - سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر بنفشه غرایی به عنوان مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر بنفشه غرایی به عنوان مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه
 ١٠:٢٦ - سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید به عنوان مدیر گروه بهداشت روان دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید به عنوان مدیر گروه بهداشت روان دانشگاه
 ١٠:١٤ - سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقای فریدون محمودی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه منصوب گردید
انتصاب جناب آقای فریدون محمودی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه
 ١٤:٤٦ - دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سید بهنام الدین جامعی به عنوان مدیر گروه علوم پایه دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر سید بهنام الدین جامعی به عنوان مدیر گروه علوم پایه دانشگاه
 ١٤:٣٥ - شنبه ٨ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>