سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
صفحه اصلي > انتصابات دانشگاه  
انتصابات دانشگاه


انتصاب مهندس عباس تاج فر بعنوان مدير آموزش مداوم دانشگاه
مهندس عباس تاج فر بعنوان مدير آموزش مداوم دانشگاه منصوب شد.
 ١٠:٢٢ - يکشنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب فائزه شاكري بعوان مشاور و رئيس دبيرخانه هيات امناء دانشگاه
فائزه شاكري با حفظ سمت بعنوان مشاور و رئيس دبيرخانه هيات امناء دانشگاه علوم پزشكي ايران منصوب گرديد.
 ٠٩:٣٩ - شنبه ٢٣ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مير سجاد اميري بعنوان سرپرست مديريت‌آمار و فن‌آوري اطلاعات دانشگاه
مير سجاد اميري بعنوان سرپرست مديريت‌آمار و فن‌آوري اطلاعات دانشگاه منصوب شد
 ١٧:٢٠ - چهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب عليرضا مزدكي بعنوان مدير امور مالي و خزانه دار دانشگاه
عليرضا مزدكي بعنوان مدير امور مالي و خزانه دار دانشگاه علوم پزشكي ايران منصوب گرديد.
 ١٣:٠٧ - سه شنبه ١٩ فروردين ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :
انتصاب دکتر مامک افتخاری بعنوان مدیر تحول اداری دانشگاه
دکتر سید عباس رضوی معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه طی حکمی دکتر مامک افتخاری را بعنوان مدیر تحول اداری دانشگاه منصوب نمود.
 ١٣:٥٨ - چهارشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :
انتصاب دکتر علی نشاسته ریز بعنوان معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشکده پزشکی
دکتر مسعود ناصری پور رئیس دانشکده پزشکی طی حکمی دکتر علی نشاسته ریز را بعنوان معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشکده پزشکی منصوب نمود.
 ١٣:٤٦ - چهارشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر سید علی جواد موسوی بعنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
دکترسید علی جواد موسوی بعنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب شد.
 ١٢:٢١ - پنج شنبه ١٥ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :
انتصاب دکتر علی اکبر جعفریان بعنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه
دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل طی حکمی دکتر علی اکبر جعفریان را بعنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه منصوب نمود.
 ٠٩:١٨ - سه شنبه ١٣ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر سید عباس رضوی به عنوان معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشكي ايران
دکتر سید عباس رضوی به عنوان معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشكي ايران منصوب گردید.
 ١٧:١٣ - شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علیرضا بحرالعلوم با حفظ سمت بعنوان سر پرست مدیریت روابط عمومی و بین الملل دانشگاه منصوب گردید
انتصاب دکتر بحرالعلوم بعنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی و بین الملل دانشگاه
 ١٥:٣٦ - دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :
انتصاب دکتر سید شهاب الدین احمدیان بعنوان دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل طی حکمی دکتر سید شهاب الدین احمدیان را بعنوان دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه منصوب نمود.
 ٠٩:٠٥ - دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر ناصری پور بعنوان سرپرست دانشکده پزشکی پردیس بین الملل دانشگاه
انتصاب دکتر ناصری پور سرپرست دانشکده پزشکی با حفظ سمت بعنوان سرپرست دانشکده پزشکی پردیس بین الملل دانشگاه
 ١٠:٣٥ - شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :
انتصاب دکتر محمدصادق قاسمی بعنوان رئیس کمیته اعتبار بخشی و تضمین کیفیت بین المللی دانشگاه
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل سرپرست دانشگاه طی حکمی دکتر محمد صادق قاسمی سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه را بعنوان رئیس کمیته اعتبار بخشی و تضمین کیفیت بین المللی دانشگاه منصوب نمود.
 ٠٩:٥٧ - شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :
انتصاب دکتر عبادی فرد آذر، دکتر سلطانی عربشاهی، دکتر مشکینی، دکتر پورنیک بعنوان عضو کمیته اعتباربخشی و تضمین کیفیت بین المللی دانشگاه
دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران طی احکام جداگانه ای سرپرست معاونت دانشجویی وفرهنگی ، سرپرست معاونت آموزشی، معاون مدیریت برنامه ریزی و منابع دانشگاه و سرپرست مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه را بعنوان عضو کمیته اعتباربخشی و تضمین کیفیت بین المللی دانشگاه منصوب نمود.
 ٠٩:٥٦ - شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دكتر مسعود بابا بعنوان سرپرست مديريت بيمارستان لولاگر
دكتر مجید مشكيني ، معاون توسعه مدیریت و برنامه ريزي منابع دانشگاه ، طي حكميT دكتر مسعود بابا را به عنوان سرپرست مديريت بيمارستان لولاگر منصوب کرد.
 ١٦:٣٦ - دوشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:
انتصاب دکترحسن ابوالقاسم گرجی به عنوان سرپرست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل طی حکمی دکتر ابوالقاسم گرجی را به عنوان سرپرست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی منصوب نمود.
 ١٤:٢٦ - دوشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر مسیح هاشمی بعنوان سرپرست بیمارستان لو لاگر
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه دکتر مسیح هاشمی بعنوان سرپرست بیمارستان لو لاگر منصوب گردید.
 ٠٩:٥٧ - چهارشنبه ١٦ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :
دکتر غلامعلی جاودان بعنوان سرپرست مرکز بهداشت شمال غرب منصوب شد.
دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل طی حکمی دکتر غلامعلی جاودان را بعنوان سرپرست مرکز بهداشت شمالغرب منصوب نمود.
 ١١:١٣ - يکشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب علیرضا امیرآبادی بعنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا امیرآبادی بعنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب گردید.
 ١٠:٠١ - سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر حمید چناری بعنوان سر پرست بیمارستان شهدای یافت آباد منصوب گردید
انتصابدکتر حمید چناری بعنوان سر پرست بیمارستان شهدای یافت آباد
 ١٣:٠٥ - سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>