چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
صفحه اساتید


 ١٠:٣٥ - چهارشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٠٥ - سه شنبه ١٨ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٩ - يکشنبه ٩ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٢٤ - شنبه ٨ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥٦ - شنبه ٨ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر ریاست دانشگاه و معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت از دکتر مبارکی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
تقدیر ریاست دانشگاه و معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت از دکتر مبارکی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در راستای کسب رتبه «پویا» در زمینه برقراری مدیریت عملکرد در حوزه توسعه مدیریت و منابع در سال 1394
 ١٣:٢٨ - چهارشنبه ٥ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٥٤ - يکشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:١٤ - سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٣٢ - دوشنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٥٧ - يکشنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٥٩ - شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٢٨ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٣:١٦ - شنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٣٧ - شنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری هفدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزیر بهداشت در جشنواره آموزشی شهید مطهری:باید فضای آموزشی را برای افراد کم بضاعت گسترش دهیم.
 ٠٨:٤٦ - شنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٧ - چهارشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:١٠ - دوشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢٦ - شنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:١٤ - شنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:١٧ - يکشنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>